Nieuws
Impact van de Vlaamse universiteiten

Vlaams parlement – Gedachtewisseling met leden van de commissie EWI, en leden van de commissie Onderwijs

Europees onderzoeksbudget

Opiniestuk, De Tijd online – Een vernieuwd Europa vergt een ambitieus Europees onderzoeksbudget

Mensenrechtentoets

Persbericht – In de aanloop van Internationale Mensenrechtendag reikt VLIR de universiteiten een reeks concrete richtsnoeren.

Events
General Data Protection Regulation

GDPR en het onderzoeksbeleid

Transgender

Lerend netwerk

E-invoicing_II

Lerend netwerk