Personeelsbestand van de Vlaamse universiteiten stijgt met 4%

De Vlaamse universiteiten stellen in 2022 meer dan 37.500 personeelsleden te werk, een stijging van bijna 4% tegenover vorig jaar. Met exact 37.572 personeelsleden (29.572 VTE) behoren ze daarmee tot de groep van de grootste werkgevers in ons land. Dat blijkt uit de editie 2022 van de VLIR-personeelsstatistieken.

Jaarlijks publiceert de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) de statistische gegevens betreffende het personeel aan de Vlaamse universiteiten. Dit rapport geeft een gedetailleerd inzicht in de opbouw en de evolutie van het personeelsbestand van de Vlaamse universiteiten: volgens personeelscategorie, wetenschappelijke discipline, geslacht, leeftijd, anciënniteit en nationaliteit.

Op het telmoment van 1 februari 2022 was 13,1 % van het personeelsbestand aan de slag als zelfstandig academisch personeel (professoren), 7,3 % als assisterend academisch personeel, 46,7 % als wetenschappelijk personeel buiten de werkingsuitkeringen, en 32,9 % als administratief en technisch personeel.

“Vanuit tewerkstellingsperspectief is die stijging natuurlijk goed nieuws, maar ze vestigt opnieuw de aandacht op de systematische onderfinanciering van onze basiswerking”, zegt VLIR-voorzitter Rik Van de Walle. “Besparingen, het overslaan van kliks, een historische lage investeringsgraad en het uitstellen van decretale groeipaden leiden ertoe dat de overheidsmiddelen niet langer volstaan voor het waarborgen van de basiswerking van onze universiteiten.”.

Het personeelsbestand is de afgelopen 10 jaar telkens toegenomen. De groei situeert zich voornamelijk bij de doctorale (+601 VTE) en postdoctorale (+121 VTE) onderzoekers die extern gefinancierd zijn en bij het administratief en technisch personeel (+ 296 VTE).

Voor het derde jaar op rij neemt het rapport gegevens op over nationaliteit. Eén derde van het academisch en wetenschappelijk personeel (6.680 VTE) heeft niet de Belgische nationaliteit. Het aandeel buitenlandse onderzoekers aan de Vlaamse universiteiten is het hoogst bij het wetenschappelijk personeel op doctoraal (40 %) en postdoctoraal (49 %) niveau. Bij de assistenten en het professorenkorps ligt dat aandeel op respectievelijk 15 en 14 %. Sterkst vertegenwoordigd onder de groep buitenlandse onderzoekers aan de Vlaamse universiteiten zijn de Nederlanders (713 VTE), gevolgd door onderzoekers uit Italië, Duitsland, China en India. “Het stijgend aantal buitenlandse medewerkers is een indicator van de toenemende internationale aantrekkingskracht van onze universiteiten. Voor een kennisregio als Vlaanderen is dat van cruciaal belang”, zegt Koen Verlaeckt, secretaris-generaal van VLIR.

De publicatie is beschikbaar als download op https://vlir.be/publicaties/personeelsstatistieken/