Brochure Dual Use

Binnen de VLIR-ad hoc werkgroep Dual Use hebben de Vlaamse universiteiten, in samenwerking met de onderzoeksinstellingen imec en VIB, een brochure uitgewerkt die onderzoekers rond deze materie wil sensibiliseren en hen wegwijs wil maken in de vrij complexe Europese wetgeving en verplichtingen.

De brochure bevat concrete richtlijnen die onderzoekers moet helpen bepalen of de dual use-wetgeving op hun onderzoek van toepassing is en zo ja, welke stappen ze dienen te ondernemen.

Brochure Dual Use (NL)
Brochure Dual Use (EN)