Weg-wijs

16 maart 2021 – event georganiseerd door VLAIO en VLIR

Het evenement waar de wegen van universiteiten en het VLAIO Netwerk kruisen

Vlaanderen kent op dit moment reeds zeer veel samenwerkingen tussen universiteiten en bedrijven. Minister Crevits wil echter nog een versnelling hoger schakelen in het toegankelijk maken van kennis van universiteiten, hogescholen, strategische onderzoekscentra en de wetenschappelijke instellingen. Ook voor innovatievolgers. Daarom organiseren Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) en TTO Flanders een dialoog tussen de bedrijfswereld en de kennisinstellingen om na te gaan hoe we een vorm van vraaggedreven Technology Transfer kunnen uittesten.

Dit connectie-event is een opstap in de richting van het ontstaan van vraaggedreven Technology Transfer Offices. Voor dergelijke Flipped TTO’s vertrekt de vraag naar kennis vanuit ambitieuze ondernemers, vanuit de markt en vanuit maatschappelijke noden. De dienstverleners uit het VLAIO Netwerk staan dicht bij de ondernemers en kunnen als spreekbuis voor de behoeften van die ondernemers optreden. Daarom brengen we de kennisinstellingen en dienstverleners uit het VLAIO Netwerk samen om hun onderlinge interactie te versterken, en dit in twee richtingen.

Voor meer informatie, programma en inschrijving: klik hier

De brochure Van idee naar impact is in Nederlandse en Engelse versie als download beschikbaar: klik hier