Focusgroepgesprekken

De VLIR-werkgroep Gender stelt vast dat hoewel het aantal vrouwen en mannen die instromen in onderzoeksposities binnen de universiteit ongeveer gelijk is, de kloof tussen het aantal mannen en vrouwen bij senior posities slechts langzaam verkleint. Om meer inzicht te krijgen in de redenen waarom vrouwen minder dan mannen doorstromen, werden focusgroepgesprekken georganiseerd. Het blijkt dat de meerderheid van de redenen die mannen en vrouwen met een doctoraat aanhalen voor hun loopbaanbeslissingen dezelfde zijn. Vrouwen halen enkel meer nog dan mannen argumenten rond de combinatie arbeid-gezin aan in hun overwegingen rond loopbaanbeslissingen. Deze resultaten werden besproken met de personeelsverantwoordelijken van de universiteiten en voorgesteld aan het VLIR-bestuur eind januari 2020. De werkgroep Gender volgt de resultaten verder op.

De resultaten van de focusgroepgesprekken kunnen hieronder gedownload worden.

Resultaten focusgroepgesprekken