Gender in academia

Charter

De rectoren van de vijf Vlaamse universiteiten ondertekenen op 26 juni 2019 een charter Gender in Academia. Het bouwt voort op de lopende inspanningen van de universiteiten en beoogt een snellere transitie naar gendergelijkheid in de academische wereld. Het Vlaamse interuniversitaire actieplan inzake gendergelijkheid dateert van 2013. De vijf universiteiten boekten de voorbije jaren vooruitgang op dit vlak in de verschillende personeelsgeledingen. Wanneer de huidige koers behouden blijft, duurt het echter nog minstens tot 2050 voor er sprake kan zijn van daadwerkelijk genderevenwicht onder het academisch personeel in onze universiteiten. Daarom willen de rectoren anno 2019 hun engagementen voor meer gendergelijkheid aanscherpen en waar nodig een versnelling hoger schakelen.

Het charter werd opgesteld in samenwerking met de Jonge Academie, aansluitend bij hun campagne Wetenschap= M+V+X dat met zijn focus op onbewuste vooroordelen (implicit bias) gericht was op één van de belangrijkste oorzaken voor het gebrek aan doorstroming van talent. Het charter omvat vijf concrete en wetenschappelijk gefundeerde actielijnen, gericht op:

  • het creëren van meer bewustzijn, onder meer door het aanbieden van vormingspakketten over genderdiversiteit, loopbaanhindernissen en onbewuste vooroordelen;
  • het screenen en waar nodig bijsturen van bevorderings- en aanwervingsprocedures;
  • het realiseren van gelijke vertegenwoordiging in raden en commissies;
  • het aanbieden van een werkbare werkcultuur voor iedereen, onder meer door de combinatie van werken binnen een academische setting en zorg- en privé-engagementen beter op elkaar af te stemmen;
  • het systematisch monitoren van de evolutie van de genderbalans.

Charter Gender in academia