Verkiezingsmemorandum 2024

De Vlaamse en federale verkiezingen van 2024 vormen opnieuw een scharniermoment. De aantredende regeringen zullen de beleidsprioriteiten vastleggen voor een nieuwe periode van vijf jaar. In hun verkiezingsmemorandum lijsten de Vlaamse universiteiten hun engagementen en verwachtingen op. Centraal staat de vraag naar een dringend herstel van het sociaal contract tussen de overheid en de universiteiten: dat kan alleen maar als de overheid zijn decretale verplichtingen nakomt en er zodoende voor zorgt dat de publieke opdrachten inzake onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening correct gefinancierd worden.

De leeswijzer geeft een gedetailleerde duiding bij de cijfers die de universiteiten hanteren bij hun pleidooi voor het herstel van de basisfinanciering.

Samen met de Franstalige universiteiten en hun koepelorganisatie CRef richten de Vlaamse universiteiten ook een aantal specifieke gezamenlijke boodschappen aan de toekomstige federale regering.

 

Verkiezingsmemorandum VLIR
Leeswijzer basisfinanciering (versie september 2023)
Leeswijzer basisfinanciering (geactualiseerde versie februari 2024)
Federale verkiezingsboodschappen VLIR-CRef