Nieuws
Hongerstaking mensen zonder papieren

Persbericht – De hongerstaking heeft een kritieke fase bereikt.

Nieuws
Statement EU-Afrika

Enhancing Research Excellence at African Universities through European-African Cooperation

Nieuws
Samenwerkingsovereenkomst met Sciensano

Persbericht – De overeenkomst verankert een aantal basisprincipes voor een duurzaam partnerschap tussen Sciensano en de Belgische universiteiten.

Nieuws
De ijkingstoets wijst je de weg naar jouw opleiding

Persbericht – De universiteiten doen een warme oproep tot inschrijven en deelname aan de ijkingstoets.

Nieuws
Afdalen zonder remmen is levensgevaarlijk

Opiniestuk, vrtnws – Sinds de uitbraak van de coronacrisis hebben we met z’n allen een lange en bochtige weg afgelegd.

Nieuws
Welvaart heeft innovatiesteun bedrijven nodig

Opiniestuk, De Tijd – De innovatiecapaciteit van onze economie heeft de bedrijfssubsidies voor onderzoek en ontwikkeling nodig.

Nieuws
Ondersteuning van het welzijn bij studenten

Opiniestuk – De coronacrisis vraagt (te) veel van studenten

Nieuws
Innoveren voor een betere samenleving

Persbericht – VLIR publiceert de brochure Van idee naar impact.

Nieuws
Eerste iBOF-projecten geselecteerd

Persbericht – Turbo op interuniversitaire wetenschappelijke uitmuntendheid

Nieuws
Personeelsstatistieken 2020

Persbericht – Personeelsbestand van de Vlaamse universiteiten wordt steeds internationaler.

Nieuws
Brexit mag academische kruisbestuiving niet kelderen

Opiniestuk, De Tijd – Een uitgeholde samenwerking verzwakt het onderzoek en de groeikansen van onze regio.

Nieuws
Academic cooperation with Iran is a no-go

Press Release – Academic cooperation with Iran is a no-go without respect for the fundamental human rights of Ahmadreza Djalali

Nieuws
Publicatie Academisch erfgoed

Persbericht – Schijnwerper op een onderbelicht aspect van onze universitaire werking

Nieuws
Academische samenwerking met Iran onmogelijk

Persbericht – Academische samenwerking met Iran onmogelijk zonder respect voor de mensenrechten van Ahmadreza Djalali

Nieuws
Crisis in Ethiopië

Opiniestuk, vrtnws – België en EU moeten dringend actieve diplomatie opstarten

Nieuws
Onze vrije meningsuiting is een kostbaar voorrecht

Opiniestuk, De Tijd – Als rectoren roepen we alle overheden op de vrijheid van meningsuiting met alle middelen te beschermen ...

Nieuws
Universiteit van Vlaanderen

Persbericht – Excellente wetenschapscommunicatie met een breed bereik.

Nieuws
IJkingstoets 2020

Persbericht – Positieve balans van de ijkingstoetsen 2020 in woelige coronatijden

Nieuws
Wetenschap ten dienste van de samenleving

Persbericht – Wetenschappelijke conferentie – #NatConCovid

Nieuws
EU-kennisbudget

Standpunt nationale rectorenconferenties

Nieuws
Tweede coronagolf

Opiniestuk, De Morgen – Een tweede coronagolf is in aantocht met catastrofale gevolgen voor economie en samenleving.

Nieuws
Ambitieus EU-kennisbudget

Open brief aan dhr. Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad

Nieuws
Wetenschappelijk internet panel

Persbericht – De Vlaamse universiteiten slaan de handen in elkaar om in 2021 een grootschalig online probability panel te starten.

Nieuws
Pandemiematrix Vlaamse universiteiten

Basisregels voor de organisatie van het academiejaar 2020 – 2021

Nieuws
Organisatie academiejaar 2020-2021

Persbericht – Interuniversitair kader voor de organisatie van volgend academiejaar

Nieuws
Artsenquota na de Covid-19-crisis

Opiniestuk, De Standaard – Veerkracht volstaat niet om de volgende crisis te overwinnen

Nieuws
Kaderovereenkomst verwerking persoonsgegevens

Administratieve en organisatorische vereenvoudiging voor alle partners

Nieuws
IJkingstoetsen 2020

Persbericht – Bijsturing van de ijkingstoetsen in functie van de covid-19 crisis

Nieuws
Wetenschap en politiek

Opiniestuk, De Standaard – De Vlaamse rectoren betreuren dat de relatie tussen politici en wetenschappers verzuurt.

Nieuws
Website Nagoya protocol

VLIR heeft, met steun van het departement EWI, een website ontwikkeld. U vindt er alle informatie over het Nagoya protocol.

Nieuws
COVID-19

Persbericht – Wij hebben niets aan vrijblijvende richtlijnen.

Nieuws
Verhoging (tand)artsenquota

Opiniestuk, De Tijd – Verhoging (tand)artsenquota vereist dringend middelen en planning

Nieuws
IJkingstoetsen of toelatingsproeven ?

Opiniestuk, De Standaard – IJkingstoetsen of toelatingsproeven ? Blijf bij de les

Nieuws
Post Brexit

EU and UK research and higher education organisations plan a strong future relationship

Nieuws
Impact van de Vlaamse universiteiten

Vlaams parlement – Gedachtewisseling met leden van de commissie EWI, en leden van de commissie Onderwijs

Nieuws
Europees onderzoeksbudget

Opiniestuk, De Tijd online – Een vernieuwd Europa vergt een ambitieus Europees onderzoeksbudget

Nieuws
Mensenrechtentoets

Persbericht – In de aanloop van Internationale Mensenrechtendag reikt VLIR de universiteiten een reeks concrete richtsnoeren.

Nieuws
Dierproeven

Persbericht – Maximale transparantie over dierproeven voor wetenschappelijk onderzoek is een must voor de Vlaamse universiteiten.

Nieuws
Dag van de wetenschap 2019

Persbericht – U komt toch ook naar de Dag van de Wetenschap op zondag 24 november ?

Nieuws
Personeelsstatistieken 2019

Persbericht – Vlaamse universiteiten overschrijden de kaap van 33.000 personeelsleden

Nieuws
Kennismigratie

Opiniestuk van de Belgische rectoren, De Tijd – Maak kennismigratie makkelijker voor internationaal talent

Nieuws
From PhD to job market

Persbericht – Ready for business: doctoraatsdiploma als extra troef op de arbeidsmarkt

Nieuws
Eerste iBOF-oproep

Persbericht – Accelereren naar internationale wetenschappelijke uitmuntendheid: 30 miljoen euro voor eerste iBOF-oproep

Nieuws
Nieuwe voorzitter

Persbericht – Rector Luc Sels vanaf 1 september nieuwe voorzitter van de Vlaamse Interuniversitaire Raad

Nieuws
IJkingstoetsen zitten in de lift

Persbericht – 30% meer inschrijvingen

Nieuws
IJkingstoets 2019

Persbericht – 391 deelnemers aan de verplichte ijkingstoets Diergeneeskunde

Nieuws
Gender in academia

Persbericht – Rectoren scherpen hun engagementen aan voor meer gendergelijkheid

Nieuws
Ontwikkelingssamenwerking

Opiniestuk, De Standaard – Ontwikkelingssamenwerking

Nieuws
Bricks for Brains

Opiniestuk, De Morgen – # Bricksforbrains: investeer in onze universitaire infrastructuur

Nieuws
Educatieve master

Persbericht – Diploma van leraar nu ook op masterniveau

Nieuws
Platform Wiskunde

Persbericht – Vlaamse universiteiten willen wiskunde versterken.

Nieuws
Bijzondere Onderzoeksfondsen

Opiniestuk, De Tijd – Fundamenteel innoverend: de herijking van de Bijzondere Onderzoeksfondsen.

Nieuws
Hongaarse Academie van Wetenschappen

Persbericht – De Vlaamse universiteiten veroordelen de ontmanteling van de Hongaarse Academie van Wetenschappen.

Nieuws
Professionele masteropleidingen

Persbericht – Professionele masteropleidingen binnen hogescholen zijn geen goede keuze.

Nieuws
Brexit

Opiniestuk, De Morgen

Nieuws
Personeelsstatistieken 2018

Persbericht – De vijf Vlaamse universiteiten blijven groeien.

Nieuws
Gelijkekansenrapport 2018

Persbericht – Democratische en toegankelijke universiteiten waar iedereen met academisch talent terecht kan.

Nieuws
Wees wijs. Investeer in grijs

Persbericht – Verkiezingsmemorandum 2019