Nieuws
Aanpak coronapandemie

Opiniestuk, De Morgen – De vierde coronagolf woedt in alle hevigheid.

Nieuws
Klimaatbeleid

Opiniestuk, De Standaard – De Jonge Academie en de rectoren maken zich zorgen over de lage klimaatambities van Vlaanderen.

Nieuws
Belgische universiteiten zetten bakens uit voor een gemeenschappelijke agenda

Persbericht – Op 7 oktober 2021 kwam de academische top van de elf Belgische universiteiten samen.

Nieuws
Betere overheidsdata

Persbericht, Oproep, Advies

Nieuws
Voorzitterswissel

Persbericht

Nieuws
Meerstemmig onderwijs

Opiniestuk – Een warme en verdraagzame samenleving begint met meerstemmig onderwijs

Nieuws
Dringende oproep aan Europese regeringen en instellingen

Levens en carrières van bedreigde Afghaanse wetenschappers veilig stellen.

Nieuws
Vrijlating van Ahmed Samir Santawy

Persbericht – De Vlaamse universiteiten zijn erg bezorgd over het lot van de 30-jarige Ahmed Samir Santawy.

Nieuws
IJkingstoets 2021

Persbericht – Aantal deelnemers aan de ijkingstoets Industrieel ingenieur stijgt met bijna de helft

Nieuws
Hongerstaking mensen zonder papieren

Persbericht – De hongerstaking heeft een kritieke fase bereikt.

Nieuws
Statement EU-Afrika

Enhancing Research Excellence at African Universities through European-African Cooperation

Nieuws
Samenwerkingsovereenkomst met Sciensano

Persbericht – De overeenkomst verankert een aantal basisprincipes voor een duurzaam partnerschap tussen Sciensano en de Belgische universiteiten.

Nieuws
De ijkingstoets wijst je de weg naar jouw opleiding

Persbericht – De universiteiten doen een warme oproep tot inschrijven en deelname aan de ijkingstoets.

Nieuws
Afdalen zonder remmen is levensgevaarlijk

Opiniestuk, vrtnws – Sinds de uitbraak van de coronacrisis hebben we met z’n allen een lange en bochtige weg afgelegd.

Nieuws
Welvaart heeft innovatiesteun bedrijven nodig

Opiniestuk, De Tijd – De innovatiecapaciteit van onze economie heeft de bedrijfssubsidies voor onderzoek en ontwikkeling nodig.

Nieuws
Ondersteuning van het welzijn bij studenten

Opiniestuk – De coronacrisis vraagt (te) veel van studenten

Nieuws
Innoveren voor een betere samenleving

Persbericht – VLIR publiceert de brochure Van idee naar impact.

Nieuws
Eerste iBOF-projecten geselecteerd

Persbericht – Turbo op interuniversitaire wetenschappelijke uitmuntendheid

Nieuws
Personeelsstatistieken 2020

Persbericht – Personeelsbestand van de Vlaamse universiteiten wordt steeds internationaler.

Nieuws
Brexit mag academische kruisbestuiving niet kelderen

Opiniestuk, De Tijd – Een uitgeholde samenwerking verzwakt het onderzoek en de groeikansen van onze regio.

Nieuws
Academic cooperation with Iran is a no-go

Press Release – Academic cooperation with Iran is a no-go without respect for the fundamental human rights of Ahmadreza Djalali

Nieuws
Publicatie Academisch erfgoed

Persbericht – Schijnwerper op een onderbelicht aspect van onze universitaire werking

Nieuws
Academische samenwerking met Iran onmogelijk

Persbericht – Academische samenwerking met Iran onmogelijk zonder respect voor de mensenrechten van Ahmadreza Djalali

Nieuws
Crisis in Ethiopië

Opiniestuk, vrtnws – België en EU moeten dringend actieve diplomatie opstarten

Nieuws
Onze vrije meningsuiting is een kostbaar voorrecht

Opiniestuk, De Tijd – Als rectoren roepen we alle overheden op de vrijheid van meningsuiting met alle middelen te beschermen ...

Nieuws
Universiteit van Vlaanderen

Persbericht – Excellente wetenschapscommunicatie met een breed bereik.

Nieuws
IJkingstoets 2020

Persbericht – Positieve balans van de ijkingstoetsen 2020 in woelige coronatijden

Nieuws
Wetenschap ten dienste van de samenleving

Persbericht – Wetenschappelijke conferentie – #NatConCovid

Nieuws
EU-kennisbudget

Standpunt nationale rectorenconferenties

Nieuws
Tweede coronagolf

Opiniestuk, De Morgen – Een tweede coronagolf is in aantocht met catastrofale gevolgen voor economie en samenleving.

Nieuws
Ambitieus EU-kennisbudget

Open brief aan dhr. Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad

Nieuws
Wetenschappelijk internet panel

Persbericht – De Vlaamse universiteiten slaan de handen in elkaar om in 2021 een grootschalig online probability panel te starten.

Nieuws
Pandemiematrix Vlaamse universiteiten

Basisregels voor de organisatie van het academiejaar 2020 – 2021

Nieuws
Organisatie academiejaar 2020-2021

Persbericht – Interuniversitair kader voor de organisatie van volgend academiejaar

Nieuws
Artsenquota na de Covid-19-crisis

Opiniestuk, De Standaard – Veerkracht volstaat niet om de volgende crisis te overwinnen

Nieuws
Kaderovereenkomst verwerking persoonsgegevens

Administratieve en organisatorische vereenvoudiging voor alle partners

Nieuws
IJkingstoetsen 2020

Persbericht – Bijsturing van de ijkingstoetsen in functie van de covid-19 crisis

Nieuws
Wetenschap en politiek

Opiniestuk, De Standaard – De Vlaamse rectoren betreuren dat de relatie tussen politici en wetenschappers verzuurt.

Nieuws
Website Nagoya protocol

VLIR heeft, met steun van het departement EWI, een website ontwikkeld. U vindt er alle informatie over het Nagoya protocol.

Nieuws
COVID-19

Persbericht – Wij hebben niets aan vrijblijvende richtlijnen.

Nieuws
Verhoging (tand)artsenquota

Opiniestuk, De Tijd – Verhoging (tand)artsenquota vereist dringend middelen en planning

Nieuws
IJkingstoetsen of toelatingsproeven ?

Opiniestuk, De Standaard – IJkingstoetsen of toelatingsproeven ? Blijf bij de les

Nieuws
Post Brexit

EU and UK research and higher education organisations plan a strong future relationship

Nieuws
Impact van de Vlaamse universiteiten

Vlaams parlement – Gedachtewisseling met leden van de commissie EWI, en leden van de commissie Onderwijs

Nieuws
Europees onderzoeksbudget

Opiniestuk, De Tijd online – Een vernieuwd Europa vergt een ambitieus Europees onderzoeksbudget

Nieuws
Mensenrechtentoets

Persbericht – In de aanloop van Internationale Mensenrechtendag reikt VLIR de universiteiten een reeks concrete richtsnoeren.

Nieuws
Dierproeven

Persbericht – Maximale transparantie over dierproeven voor wetenschappelijk onderzoek is een must voor de Vlaamse universiteiten.

Nieuws
Dag van de wetenschap 2019

Persbericht – U komt toch ook naar de Dag van de Wetenschap op zondag 24 november ?

Nieuws
Personeelsstatistieken 2019

Persbericht – Vlaamse universiteiten overschrijden de kaap van 33.000 personeelsleden

Nieuws
Kennismigratie

Opiniestuk van de Belgische rectoren, De Tijd – Maak kennismigratie makkelijker voor internationaal talent

Nieuws
From PhD to job market

Persbericht – Ready for business: doctoraatsdiploma als extra troef op de arbeidsmarkt

Nieuws
Eerste iBOF-oproep

Persbericht – Accelereren naar internationale wetenschappelijke uitmuntendheid: 30 miljoen euro voor eerste iBOF-oproep

Nieuws
Nieuwe voorzitter

Persbericht – Rector Luc Sels vanaf 1 september nieuwe voorzitter van de Vlaamse Interuniversitaire Raad

Nieuws
IJkingstoetsen zitten in de lift

Persbericht – 30% meer inschrijvingen

Nieuws
IJkingstoets 2019

Persbericht – 391 deelnemers aan de verplichte ijkingstoets Diergeneeskunde

Nieuws
Gender in academia

Persbericht – Rectoren scherpen hun engagementen aan voor meer gendergelijkheid

Nieuws
Ontwikkelingssamenwerking

Opiniestuk, De Standaard – Ontwikkelingssamenwerking

Nieuws
Bricks for Brains

Opiniestuk, De Morgen – # Bricksforbrains: investeer in onze universitaire infrastructuur

Nieuws
Educatieve master

Persbericht – Diploma van leraar nu ook op masterniveau