Nieuws
Engagementsverklaring diversiteit en inclusie

Gezamenlijk persbericht Vlaamse Interuniversitaire Raad en Jonge Academie

Nieuws
Nieuws
Nieuws
Call for Action – Towards an Africa-EU STI Programme

Universities and research organisations across Africa and Europe call for a new framework for cooperation

Nieuws
Nieuws
Taalcharter

Persbericht – De rectoren van de vijf Vlaamse universiteiten hebben het Taalcharter van het Vlaams Talenplatform ondertekend.

Nieuws
Internationale mobiliteit

Persbericht VLIR – CRef, Internationale mobiliteit van onderzoekers en studenten kan niet zonder overheidsbrede inspanningen

Nieuws
Interuniversitaire onderzoeksconsortia

Persbericht – De Vlaamse universiteiten investeren in de uitbouw van een nieuwe reeks interuniversitaire onderzoeksconsortia.

Nieuws
Solidair met bedreigde studenten en wetenschappers uit conflictlanden

Opiniestuk – Studenten en wetenschappers die opkomen voor de mensenrechten in hun thuisland, verdienen onze onvoorwaardelijke steun.

Nieuws
IJkingstoetsen 2022

Persbericht – Bijna 5.000 deelnemers voor eerste sessie ijkingstoetsen

Nieuws
IJkingstoets 2022

Persbericht

Nieuws
Kennisveiligheid

Persbericht – Interuniversitaire visie op kennisveiligheid en ongewenste buitenlandse inmenging

Nieuws
Grensoverschrijdend gedrag

Persbericht – Engagement voor een aangescherpt beleid inzake grensoverschrijdend gedrag

Nieuws
Opschorting samenwerking Rusland

Gezamenlijk persbericht VLIR-CRef

Nieuws
IJkingstoetsen 2022

Persbericht – Inschrijvingen voor de ijkingstoetsen nu al geopend

Nieuws
Extra slagkracht voor de Vlaamse universiteiten

Persbericht – Onze Vlaamse universiteiten doen het bijzonder goed binnen de Europese Universiteiten.

Nieuws
Mind the Gap

Persbericht – Eerste interuniversitaire trainingstool over wetenschappelijke integriteit

Nieuws
Personeelsstatistieken 2021

Persbericht – Personeelsbestand van de Vlaamse universiteiten stijgt met 5%

Nieuws
Zwitserland en de Europese programmas

Statement – Aansluiting van Zwitserland bij Horizon Europe en Erasmus+

Nieuws
Bedreigde wetenschappers

Persbericht – VLIR zal voortaan de Vlaamse afdeling van Scholars at Risk huisvesten.

Nieuws
Aanpak coronapandemie

Opiniestuk, De Morgen – De vierde coronagolf woedt in alle hevigheid.

Nieuws
Klimaatbeleid

Opiniestuk, De Standaard – De Jonge Academie en de rectoren maken zich zorgen over de lage klimaatambities van Vlaanderen.

Nieuws
Belgische universiteiten zetten bakens uit voor een gemeenschappelijke agenda

Persbericht – Op 7 oktober 2021 kwam de academische top van de elf Belgische universiteiten samen.

Nieuws
Betere overheidsdata

Persbericht, Oproep, Advies

Nieuws
Voorzitterswissel

Persbericht

Nieuws
Meerstemmig onderwijs

Opiniestuk – Een warme en verdraagzame samenleving begint met meerstemmig onderwijs

Nieuws
Dringende oproep aan Europese regeringen en instellingen

Levens en carrières van bedreigde Afghaanse wetenschappers veilig stellen.

Nieuws
Vrijlating van Ahmed Samir Santawy

Persbericht – De Vlaamse universiteiten zijn erg bezorgd over het lot van de 30-jarige Ahmed Samir Santawy.

Nieuws
IJkingstoets 2021

Persbericht – Aantal deelnemers aan de ijkingstoets Industrieel ingenieur stijgt met bijna de helft

Nieuws
Hongerstaking mensen zonder papieren

Persbericht – De hongerstaking heeft een kritieke fase bereikt.

Nieuws
Statement EU-Afrika

Enhancing Research Excellence at African Universities through European-African Cooperation

Nieuws
Samenwerkingsovereenkomst met Sciensano

Persbericht – De overeenkomst verankert een aantal basisprincipes voor een duurzaam partnerschap tussen Sciensano en de Belgische universiteiten.

Nieuws
De ijkingstoets wijst je de weg naar jouw opleiding

Persbericht – De universiteiten doen een warme oproep tot inschrijven en deelname aan de ijkingstoets.

Nieuws
Afdalen zonder remmen is levensgevaarlijk

Opiniestuk, vrtnws – Sinds de uitbraak van de coronacrisis hebben we met z’n allen een lange en bochtige weg afgelegd.

Nieuws
Welvaart heeft innovatiesteun bedrijven nodig

Opiniestuk, De Tijd – De innovatiecapaciteit van onze economie heeft de bedrijfssubsidies voor onderzoek en ontwikkeling nodig.

Nieuws
Ondersteuning van het welzijn bij studenten

Opiniestuk – De coronacrisis vraagt (te) veel van studenten

Nieuws
Innoveren voor een betere samenleving

Persbericht – VLIR publiceert de brochure Van idee naar impact.

Nieuws
Eerste iBOF-projecten geselecteerd

Persbericht – Turbo op interuniversitaire wetenschappelijke uitmuntendheid

Nieuws
Personeelsstatistieken 2020

Persbericht – Personeelsbestand van de Vlaamse universiteiten wordt steeds internationaler.

Nieuws
Brexit mag academische kruisbestuiving niet kelderen

Opiniestuk, De Tijd – Een uitgeholde samenwerking verzwakt het onderzoek en de groeikansen van onze regio.

Nieuws
Academic cooperation with Iran is a no-go

Press Release – Academic cooperation with Iran is a no-go without respect for the fundamental human rights of Ahmadreza Djalali

Nieuws
Publicatie Academisch erfgoed

Persbericht – Schijnwerper op een onderbelicht aspect van onze universitaire werking

Nieuws
Academische samenwerking met Iran onmogelijk

Persbericht – Academische samenwerking met Iran onmogelijk zonder respect voor de mensenrechten van Ahmadreza Djalali

Nieuws
Crisis in Ethiopië

Opiniestuk, vrtnws – België en EU moeten dringend actieve diplomatie opstarten

Nieuws
Onze vrije meningsuiting is een kostbaar voorrecht

Opiniestuk, De Tijd – Als rectoren roepen we alle overheden op de vrijheid van meningsuiting met alle middelen te beschermen ...

Nieuws
Universiteit van Vlaanderen

Persbericht – Excellente wetenschapscommunicatie met een breed bereik.

Nieuws
IJkingstoets 2020

Persbericht – Positieve balans van de ijkingstoetsen 2020 in woelige coronatijden

Nieuws
Wetenschap ten dienste van de samenleving

Persbericht – Wetenschappelijke conferentie – #NatConCovid

Nieuws
EU-kennisbudget

Standpunt nationale rectorenconferenties

Nieuws
Tweede coronagolf

Opiniestuk, De Morgen – Een tweede coronagolf is in aantocht met catastrofale gevolgen voor economie en samenleving.

Nieuws
Ambitieus EU-kennisbudget

Open brief aan dhr. Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad

Nieuws
Wetenschappelijk internet panel

Persbericht – De Vlaamse universiteiten slaan de handen in elkaar om in 2021 een grootschalig online probability panel te starten.

Nieuws
Pandemiematrix Vlaamse universiteiten

Basisregels voor de organisatie van het academiejaar 2020 – 2021

Nieuws
Organisatie academiejaar 2020-2021

Persbericht – Interuniversitair kader voor de organisatie van volgend academiejaar