Personeelsbestand van de Vlaamse universiteiten stijgt met 5%

Persbericht – 15 december 2021

De Vlaamse universiteiten stellen in 2021 meer dan 36.000 personeelsleden te werk, een stijging van bijna 5% tegenover vorig jaar. Met exact 36.195 personeelsleden (28.679 VTE) behoren ze daarmee tot de groep van de grootste werkgevers in ons land. Dat blijkt uit de editie 2021 van de VLIR-personeelsstatistieken.

Jaarlijks publiceert de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) de statistische gegevens betreffende het personeel aan de Vlaamse universiteiten. Dit rapport geeft een gedetailleerd inzicht in de opbouw en de evolutie van het personeelsbestand van de Vlaamse universiteiten: volgens personeelscategorie, wetenschappelijke discipline, geslacht, leeftijd, anciënniteit en nationaliteit.

Op het telmoment van 1 februari 2021 was 12,8% van het personeelsbestand aan de slag als zelfstandig academisch personeel (professoren), 8,0% als assisterend academisch personeel, 45,7% als wetenschappelijk personeel buiten de werkingsuitkeringen, en 32,9% als administratief en technisch personeel.

Vanuit tewerkstellingsperspectief is die stijging natuurlijk goed nieuws, maar ze vestigt opnieuw de aandacht op de systematische onderfinanciering van onze basiswerking”, zegt VLIR-voorzitter Rik Van de Walle. “Besparingen, het overslaan van kliks, een historische lage investeringsgraad en het uitstellen van decretale groeipaden leiden ertoe dat de overheidsmiddelen niet langer volstaan voor het waarborgen van de basiswerking van onze universiteiten. Ook het recente OESO-rapport over de financiering van ons hoger onderwijs stelt die diagnose messcherp”.

Het personeelsbestand is de afgelopen 10 jaar telkens toegenomen, dit jaar met  bijna 5% tegenover 2020. De groei situeert zich voornamelijk bij de doctorale (+631 VTE) en postdoctorale (+292 VTE) onderzoekers die extern gefinancierd zijn en bij het administratief en technisch personeel (+ 364 VTE).

Voor het tweede jaar op rij neemt het rapport gegevens op over nationaliteit. Bijna één derde van het academisch en wetenschappelijk personeel (6.159 VTE) heeft niet de Belgische nationaliteit. Het aandeel buitenlandse onderzoekers aan de Vlaamse universiteiten is het hoogst bij het wetenschappelijk personeel op doctoraal (38,8%) en postdoctoraal (48,4%) niveau. Bij de assistenten en het professorenkorps ligt dat aandeel op respectievelijk 12,8 en 13,1%. Sterkst vertegenwoordigd onder de groep buitenlandse onderzoekers aan de Vlaamse universiteiten zijn de Nederlanders (723 VTE), gevolgd door onderzoekers uit Italië, Duitsland, India en China. “Het stijgend aantal buitenlandse medewerkers is een indicator van de toenemende internationale aantrekkingskracht van onze universiteiten. Voor een kennisregio als Vlaanderen is dat van cruciaal belang”, zegt Koen Verlaeckt, secretaris-generaal van VLIR.

De publicatie is beschikbaar als download op https://vlir.be/publicaties/personeelsstatistieken/