Vacatures

Vacature projectmedewerker Wetenschappelijke integriteit

De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) stimuleert overleg en samenwerking tussen de Vlaamse universiteiten onderling en tussen de Vlaamse universiteiten en de bevoegde overheden. Om doctorandi en postdocs vertrouwd te maken met diverse aspecten van integriteit, is VLIR op zoek naar een projectmedewerker Wetenschappelijke Integriteit (m/v) voor een tijdelijke ondersteuning van de universiteiten en hun doctoral schools.

Functie

De VLIR-projectmedewerker Wetenschappelijke Integriteit heeft als voornaamste taken:

  • de opmaak van een SWOT-analyse van het huidige online trainingsaanbod inzake wetenschappelijke integriteit op Vlaams, Europees en internationaal niveau;
  • de ontwikkeling van een interactieve online tool/trainingsmodule omtrent alle aspecten van wetenschappelijke integriteit en ethiek in de brede zin;
  • het bieden van de nodige (technische) ondersteuning bij de uitrol van de online tool/trainingsmodule binnen de betrokken onderzoeksinstellingen en bij de analyse van de feedback van gebruikers.

Profiel

  • houder zijn van een masterdiploma;
  • vlot kunnen communiceren zowel schriftelijk als mondeling in het Nederlands en Engels;
  • kennis over het Vlaams en Europees beleid inzake wetenschappelijke integriteit in de brede zin strekt tot aanbeveling;
  • affiniteit met het ontwikkelen van online pedagogische tools strekt tot aanbeveling;
  • kennis van het Vlaams onderzoekslandschap strekt tot aanbeveling;
  • bereid tot mobiliteit binnen Vlaanderen.

Aanbod

VLIR biedt u een voltijds contract van bepaalde duur aan voor één jaar. Wij wensen deze functie zo spoedig mogelijk in te vullen. Wij sluiten ofwel rechtstreeks met de kandidaat een arbeidsovereenkomst, ofwel werken wij via een overeenkomst waarbij een personeelslid door zijn werkgever ter beschikking wordt gesteld voor de uitvoering van dit project. De kandidaat krijgt de gelegenheid om zich te verdiepen in een actueel thema met toekomstige arbeidsmarktperspectieven.

Kandidaatstelling

U kan uw kandidatuur met curriculum vitae en motivatie voor de functie indienen bij Koen Verlaeckt, secretaris-generaal van VLIR, Ravensteingalerij 27, 1000 Brussel, via e-mail: koen.verlaeckt@vlir.be, tot en met 6 december 2019. Meer inlichtingen zijn te bekomen bij Filip Colson (filip.colson@vlir.be) en op onze website www.vlir.be.

Vacaturebericht projectmedewerker Wetenschappelijke integriteit