Tot nut van het algemeen - Het academisch erfgoed in Vlaanderen - Een landschapstekening

De werkgroep Academisch erfgoed publiceert in 2020 de brochure Tot nut van het algemeen: Het academisch erfgoed in Vlaanderen – Een landschapstekening. Deze publicatie geeft een goed beeld van de recente werking van de Vlaamse universiteiten als belangrijke actoren in de erfgoedsector en als instellingen die hun erfgoed willen delen met de samenleving. De vijf Vlaamse universiteiten investeren fors in hun culturele en erfgoedcollecties, zetten er mensen en middelen voor in en betrekken op actieve wijze de erfgoedsector en de samenleving. Ze creëren nieuwe samenwerkingsverbanden met lokale en Vlaamse erfgoedpartners en nemen nieuwe initiatieven voor valorisering, in de vorm van musea, tijdelijke tentoonstellingen, enz. Daarnaast voeren de universiteiten onderzoek uit voor het behoud van het Vlaams- of internationaal erfgoed.

Het belang van het academisch erfgoed en de rol van de universitaire erfgoedbeheerders worden in de brede erfgoedsector de facto erkend. Erfgoedbeheerders en onderzoekers van onze universiteiten spelen er een belangrijke rol. Maar het academisch erfgoed krijgt voorlopig nog geen volwaardige plaats in het Vlaamse cultuur-en erfgoedbeleid. Door samen te werken en samen naar buiten te komen tonen de vijf Vlaamse universiteiten hun bereidheid om in de Vlaamse erfgoedwereld hun rol te blijven spelen als volwaardige professionele erfgoedbeheerders. Een erkenning van die volwaardigheid door de Vlaamse overheid zal ongetwijfeld als vliegwiel dienstdoen en veel meer mogelijk maken.

Brochure - Tot nut van het algemeen

Gravimeter- Zuidpoolexpeditie Tony Van Autenboer
© Liesbeth Driessen, UHasselt

Brief van Albrecht Rodenbach over de nieuwe, ‘Leuvense’ versie van De Blauwvoet, bewaard in het Universiteitsarchief van KU Leuven
© Digitaal Labo, KU Leuven

Het Gulden Boek van Geen Taal, Geen Vrijheid, de Vlaamse studentenkring aan de ULB (1886) – Collectie CAVA-VUB
© Sofie Vanobbergen

Driebuizige Polarimeter J. De Puydt (ca. 1870, Schmidt & Haensch). Aan de UAntwerpen geschonken door Steunpunt Industrieel Wetenschappelijk Erfgoed (SIWE)
© Jesse Willems, UAntwerpen

Gevel van het GUM met werk van street artist ROA (2020)
© Michiel Devijver, UGent