Richtlijnen Dual Use

De Vlaamse universiteiten hebben in samenwerking met imec, VIB, het Instituut voor Tropische Geneeskunde, VITO en FlandersMake een update van de richtlijnen uitgewerkt die onderzoekers willen sensibliseren over dual use en misuse van onderzoek. Ook wil de publicatie hen wegwijs maken in de vrij complexe Europese wetgeving en verplichtingen.

Via concrete richtlijnen kunnen onderzoekers bepalen of de dual use-wetgeving op hun onderzoek van toepassing is en zo ja, welke stappen ze moeten ondernemen.

Richtlijnen Dual Use - Nederlands
Guidelines Dual Use - English