Telling Stories of Impact

De VLIR en CRef (Conseil des Recteurs, de tegenhanger van VLIR in de Franstalige Gemeenschap) hebben de handen in elkaar geslagen om een brochure uit te geven die wil duidelijk maken hoe de universiteiten in België het verschil maken in onderzoek en innovatie.

De brochure toont aan de hand van verschillende casestudies hoe de universiteiten het Europese onderzoeks- en innovatiebudget gebruiken om impact te creëren op alle mogelijke vlakken: jobcreatie en economische groei, welzijn, onderzoekscarrières, enz. Dit zowel op nationaal als op Europees niveau.

De brochure wil de Belgische vertegenwoordigers in de EU verder aansporen om in de context van het Meerjarig Financieel Kader te blijven pleiten voor verdere investeringen in kennis en innovatie, als fundering voor een welvarende toekomst van Europa.

Telling Stories of Impact