Pleidooi voor slimmer internationaliseren

           

 

Als open economie zonder natuurlijke hulpbronnen in het hart van Europa zijn Vlaanderen en Brussel sterk afhankelijk van het buitenland. De internationale inbedding van hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek is een conditio sine qua non om onze welvaart en ons welzijn op peil te houden en onze innovatiekracht verder te verhogen. Hetzelfde geldt voor onze bedrijven die sterk inzetten op export en het aantrekken van buitenlandse directe investeringen.

Universiteiten en bedrijven wensen met een gezamenlijk pleidooi de krachten te bundelen voor de realisatie van een aantal gemeenschappelijke werven. Hun slagkracht en bijgevolg onze welvaart en ons welzijn hangen af van een optimale internationale inbedding. Samen pleiten zij voor een slimme en verantwoordelijke internationaliseringsstrategie voor onderzoek, innovatie en onderwijs, die barrières voor kennismigratie slecht en onze concurrentiepositie ten aanzien van de buurlanden versterkt. Zij formuleren een aantal concrete werven voor onze overheden op federaal en deelstatelijk niveau, en roepen alle publieke en private kennisactoren in Vlaanderen op om dit pleidooi mee te onderschrijven.

 

Pleidooi voor slimmer internationaliseren