Beheer en Administratie

Actuele thema’s en specifieke dossiers m.b.t. universitair beheer en administratie, worden op interuniversitair niveau besproken. De besproken topics betreffen gemeenschappelijke kwesties zoals: financieel beheer, verslaggeving t.a.v. de overheden, personeelszaken, infrastructuur. De resultaten van het overleg vinden hun neerslag in afsprakenkaders en adviezen aan de Vlaamse, federale en Europese overheden.

Werkgroepen
  • commissie Financiële directeuren
  • commissie Personeel
  • werkgroep Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
  • werkgroep Universitair beheer en administratie (UBA)
  • ad hoc werkgroep Personeelsstatistieken

Contactpersoon
  • Els Titeca, beleidsmedewerker | Universitair beheer

In december 2017 werd het rapport The Economic Contribution of the Flemish Universities gepubliceerd. In het rapport wordt de economische impact van de Vlaamse universiteiten gemeten en gedocumenteerd.
Eén van de opvallende conclusies van deze studie is: de investering van € 1 in de Vlaamse universiteiten levert op Europees niveau een return op van € 12.

U kan de publicatie raadplegen via volgende link: klik hier.

De Vlaamse Interuniversitaire Raad publiceert jaarlijks het rapport Statistische gegevens betreffende het personeel aan de Vlaamse universiteiten.

Voor de editie Telling 2019: klik hier.

Eerdere edities kunnen worden opgevraagd bij het VLIR-secretariaat:
administratie [at] vlir.be.