Diversiteit en Sociaal beleid

Het beleidsdomein Diversiteit en Sociaal beleid steunt op twee pijlers: het diversiteitsbeleid en het beleid rond de sociale voorzieningen voor de studenten. De werking is inclusief en omvat doelgroepen als: studenten met een migratieachtergrond, werkstudenten, studenten met financiële moeilijkheden, enz. M.b.t. het thema gender is een specifieke werkgroep aan de slag.

Werkgroepen
 • domeinwerkgroep Sociaal beleid en diversiteit
 • werkgroep Gender
 • ad hoc werkgroep kansengroepgegevens
 • werkgroep SOVO (Sociale Voorzieningen voor studenten)
 • ad hoc werkgroep Evaluatie charter grensoverschrijdend gedrag

Voor de samenstelling van de VLIR-overlegfora: klik hier.

Contactpersoon
 • Jo Breda, senior beleidsmedewerker | Sociaal beleid

De website Centen voor studenten is een realisatie van de Sociale diensten / de diensten Studentenvoorzieningen van alle universiteiten en hogescholen in Vlaanderen. Het project wordt gerealiseerd met steun van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA).
De website wil studenten en ouders overzichtelijke basisinformatie geven over het sociaal statuut als student en over de verschillende mogelijkheden om studies te financieren.

Voor meer informatie, bezoek de website Centen voor studenten: klik hier.

De Vlaamse universiteiten monitoren het aantal mannen en vrouwen doorheen de hele organisatie. Deze informatie is publiek, en is verkrijgbaar via verschillende bronnen:

 • Studentenaantallen – zie website Hoger onderwijs in cijfers: klik hier.
 • Personeelsaantallen – zie VLIR-publicatie Personeelsstatistieken: klik hier.
 • Een samenvatting van de situatie bij het universitair personeel is gepubliceerd in het Vlaams Indicatorenboek: klik hier.
 • Het aandeel mannen en vrouwen in de bestuursorganen van de universiteiten: zie download onderaan deze pagina.

Daarnaast organiseert VLIR verschillende initiatieven om het diversiteitsbeleid in de universiteiten te stimuleren en te ondersteunen. Voorbeelden zijn: de Focusgroepgesprekken uit 2020 (voor de publicatie van de resultaten: klik hier) en het Gendercharter uit 2019: klik hier.

Percentage vrouwen in de bestuursorganen van de Vlaamse universiteiten

VLIR publiceert hier cijfers over achtergrondkenmerken van de studenten uit alle Vlaamse universiteiten samen, voor het eerst geregistreerd in academiejaar 2018-2019 bij studenten die zich voor de eerste keer inschreven voor een opleiding in een Vlaamse universiteit (ook wel generatiestudenten genoemd).

Zie downloads onderaan deze pagina:

 • Het PDF- document beschrijft de gegevens.
 • De infographic stelt de gegevens grafisch voor.

Beschrijving data 2021-2022
Infographic 2021-2022
Beschrijving data 2020-2021
Infographic 2020-2021
Beschrijving data 2018-2019 en 2019-2020
Infographic 2019-2020