Diversiteit en Sociaal beleid

Het beleidsdomein Diversiteit en Sociaal beleid steunt op twee pijlers: het diversiteitsbeleid (personeel en studenten) en het beleid rond de sociale voorzieningen voor de studenten. De werking is inclusief en omvat thema’s als: gender, werkstudenten, studenten met financiële moeilijkheden, etnisch-culturele minderheden, enz.

Werkgroepen
  • domeinwerkgroep Sociaal beleid en diversiteit
  • ad hoc werkgroep kansengroepgegevens
  • werkgroep SOVO (Sociale Voorzieningen voor studenten)
  • ad hoc werkgroep grensoverschrijdend gedrag

Voor de samenstelling van de VLIR-overlegfora: klik hier.

Contactpersoon
  • Jo Breda, senior beleidsmedewerker | Sociaal beleid

De website Centen voor studenten is een realisatie van de Sociale diensten / de diensten Studentenvoorzieningen van alle universiteiten en hogescholen in Vlaanderen. Het project wordt gerealiseerd met steun van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA).
De website wil studenten en ouders overzichtelijke basisinformatie geven over het sociaal statuut als student en over de verschillende mogelijkheden om studies te financieren.

Voor meer informatie, bezoek de website Centen voor studenten: klik hier.

De Vlaamse universiteiten monitoren het aantal mannen en vrouwen doorheen de hele organisatie. Deze informatie is publiek, en is verkrijgbaar via verschillende bronnen:

  • Studentenaantallen – zie website Hoger onderwijs in cijfers: klik hier.
  • Personeelsaantallen – zie VLIR-publicatie Personeelsstatistieken: klik hier.
  • Een samenvatting van de situatie bij het universitair personeel is gepubliceerd in het Vlaams Indicatorenboek: klik hier.
  • Het aandeel mannen en vrouwen in de bestuursorganen van de universiteiten: zie download onderaan deze pagina.

Daarnaast organiseert VLIR verschillende initiatieven om het diversiteitsbeleid in de universiteiten te stimuleren en te ondersteunen. Voorbeelden zijn: de Focusgroepgesprekken uit 2020 (voor de publicatie van de resultaten: klik hier) en het Gendercharter uit 2019: klik hier.

Percentage vrouwen in de bestuursorganen van de Vlaamse universiteiten

VLIR publiceert hier cijfers over achtergrondkenmerken van de studenten uit alle Vlaamse universiteiten samen, voor het eerst geregistreerd in academiejaar 2018-2019 bij studenten die zich voor de eerste keer inschreven voor een opleiding in een Vlaamse universiteit (ook wel generatiestudenten genoemd).

Zie downloads onderaan deze pagina. Voor elk academiejaar sinds 2018-2019 worden de gegevens beschreven en grafisch voorgesteld in een overzichtelijk infographic.

Beschrijving data 2022-2023
Infographic 2022-2023
Infographic evolutie over de laatste 5 jaren 2018-2023

De VLIR en de Vlaamse Universiteiten werken aan het versterken van het beleid en praktijk rond de sociale veiligheid en inperking van grensoverschrijdend gedrag.

Sinds het voorjaar van 2022 werkt de ad hoc WG GOG aan de uitvoering van een aangescherpt engagement rond grensoverschrijdend gedrag.

Hieronder vindt u relevante documenten van Lerende Netwerk-Events in dit traject.

Lerend Netwerk-Event Communicatie:

Verslag

Samenvatting conclusies

Presentatie Prof. Schramme

Presentatie Sensoa

Lerend Netwerk-Event Beslissingsbomen:

Samenvatting LNE beslissingsbomen

2023.06.20_VLIR_Lerend Netwerk Beslissingsbomen instituut

Hulpzoekgedrag onthulling SG – Keygnaert

Infographic UA

Lerend Netwerk-Event Tucht:

Presentatie Meldcode geweld

Lerend Netwerk-Event Risicofactoren:

Samenvatting conclusies