Diversiteit en Sociaal beleid

Het beleidsdomein Diversiteit en Sociaal beleid steunt op twee pijlers: het diversiteitsbeleid en het beleid rond de sociale voorzieningen voor de studenten. De werking is inclusief en omvat doelgroepen als: studenten met een migratieachtergrond, werkstudenten, studenten met financiële moeilijkheden, enz. M.b.t. het thema gender is een specifieke werkgroep aan de slag.

Werkgroepen
  • domeinwerkgroep Sociaal beleid en Diversiteit
  • werkgroep Gender
  • werkgroep Opvolgingsgroep registratie kansengroepen
  • werkgroep Sociale voorzieningen voor studenten (SOVO)

Voor de samenstelling van de VLIR-overlegfora: klik hier.

Contactpersoon
  • Jo Breda, senior beleidsmedewerker | Sociaal beleid

De website Centen voor studenten is een realisatie van de Sociale diensten / de diensten Studentenvoorzieningen van alle universiteiten en hogescholen in Vlaanderen. Het project wordt gerealiseerd met steun van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA).
De website wil studenten en ouders overzichtelijke basisinformatie geven over het sociaal statuut als student en over de verschillende mogelijkheden om studies te financieren.

Voor meer informatie, bezoek de website Centen voor studenten: klik hier.