Diversiteit en Sociaal beleid

Het beleidsdomein Diversiteit en Sociaal beleid steunt op drie pijlers: diversiteitsbeleid, studentenbeleid en gelijkekansenbeleid. De werking richt zich op specifieke doelgroepen: studenten met een migratieachtergrond, werkstudenten, studenten met financiële moeilijkheden, enz. M.b.t. bepaalde thema’s, zoals gender, worden strategieën uitgewerkt.

Werkgroepen
  • werkgroep Gelijke kansen
  • werkgroep SIDU (Studieloopbaanbegeleiding)
  • werkrgoep SOVO (Sociale voorzieningen voor studenten)
  • ad hoc werkgroep High Level Taskforce Gender

Contactpersoon
  • Jo Breda, senior beleidsmedewerker | Sociaal beleid

De website Centen voor studenten is een realisatie van de Sociale diensten / de diensten Studentenvoorzieningen van alle universiteiten en hogescholen in Vlaanderen. Het project wordt gerealiseerd met steun van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA).
De website wil studenten en ouders overzichtelijke basisinformatie geven over het sociaal statuut als student en over de verschillende mogelijkheden om studies te financieren.

Voor meer informatie, bezoek de website Centen voor studenten: klik hier.