Internationalisering

Internationalisering in wetenschap, onderwijs en dienstverlening staat hoog op de agenda van de universiteiten. In de aan het beleidsdomein gelinkte werkgroepen komen vicerectoren en beleidsmedewerkers samen om gemeenschappelijke topics te bespreken en gemeenschappelijke adviezen m.b.t. specifieke problematieken te formuleren. Voorbeelden van actuele dossiers zijn: mensenrechten, reizen naar risicogebieden, kennismigratie.

Werkgroepen
  • werkgroep Internationalisering
  • werkgroep Internationale onderzoekers
  • ad hoc werkgroep Mensenrechtencharter

Contactpersonen

Vlaamse meesters blijven ambassadeurs

Drie universiteiten uit de Verenigde Staten organiseren jaarlijks een positie voor een Visiting Professorship of Flemish Studies in samenwerking met de VLIR en het departement Onderwijs en Vorming. Het gaat om:

  • The Peter Paul Rubens Chair for the History and Culture of the Southern Low Countries – University of California, Berkeley Campus
  • The Antoon Van Dyck Chair for the History and Culture of the Low Countries – University of California, Los Angeles (UCLA)
  • The Peter Brueghel Chair of Flemish Studies for the History and Culture of the Southern Low Countries – University of Pennsylvania

De leerstoelen werden tussen 2003 en 2008 opgericht en kennen een gestaag succes. De VLIR stelt een beurtrol op, zodat afwisselend professoren of post-doctoraal onderzoekers uit verschillende Vlaamse universiteiten van deze leerstoelen kunnen gebruikmaken.
De gastprofessoren trekken voor minstens 10 weken naar de VS, en verzorgen er cursus in de Dutch Studies curriculum om cultuur, literatuur, geschiedenis en kunst uit de zuidelijke lage landen zichtbaar te maken. Ze verzorgen ook steeds een openbare lezing in een topic dat nauw aansluit bij hun onderzoeksdomein.

De Belgian Chair at the University of London werd ingesteld in 1930 en wordt gefinancierd door een gift die wordt beheerd door de Belgische ambassade in Londen.
Voor het academiejaar 2019-2020 wordt de oproep gelanceerd aan dezelfde voorwaarden als academiejaar 2018-2019. De voorwaarden zijn beschreven in het document: Belgian Chair at London University, conditions.
Over het format dient rechtstreeks met de University of London onderhandeld te worden. Er zijn verschillende opties mogelijk: verschillende bezoeken binnen één semester, verschillende periodes van verschillende lengte gedurende het gehele academiejaar of, een ononderbroken verblijf gedurende een af te spreken periode.
De ambassade vraagt aan de professoren die zich voor de leerstoel wensen kandidaat te stellen om een dossier in te dienen. Het dossier dient volgende documenten te bevatten: CV, motivatie, beschrijving van de plannen en een voorstel van inhoudelijke invulling van het programma.

De kandidaturen dienen rechtstreeks aan de Belgische ambassade in Londen te worden gestuurd.

De deadline voor de oproep 2019-2020 is verstreken (1 april 2019).

Ruim baan voor kennismigratie uit derde landen

Standpunt van Belgische kennisinstellingen over het verblijf en de tewerkstelling van onderzoekers en studenten uit derde landen

Aanbevelingen voor het optimaliseren van regelgeving

Wetenschappelijk onderzoek en academisch hoger onderwijs situeren zich niet enkel binnen de grenzen van één land of één regio. De internationale context is vandaag de dag een gegeven. Tevens zijn mobiliteit en internationalisering intrinsieke kenmerken van het academisch onderwijs en onderzoek.
Binnen de groep van buitenlandse onderzoekers en studenten nemen deze uit niet-EER-landen, de zogenaamde derdelanders, een bijzondere plaats in. In tegenstelling tot EER-onderdanen die, op basis van vrij verkeer van personen, in andere EER-landen kunnen verblijven, studeren en werken, zijn hun verblijf en tewerkstelling onderworpen aan strengere wetgeving.

Op 24 oktober 2019 presenteerde VLIR het rapport Ruim baan voor kennismigratie uit derde landen. Het volledige rapport is beschikbaar als download.

Ruim baan voor kennismigratie uit derde landen