Van idee naar impact

Samen innoveren voor een betere samenleving – Hoe de vijf Vlaamse universiteiten samen het verschil maken

De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) publiceerde de brochure Van idee naar impact: samen innoveren voor een betere samenleving – Hoe de vijf Vlaamse universiteiten samen het verschil maken, een realisatie van de VLIR-werkgroep Technology Transfer Offices (TTO) en TTO Flanders. Deze bloemlezing bundelt 45 succesverhalen van universitaire innovaties die een antwoord bieden op concrete uitdagingen voor onze samenleving. Het onderzoek aan onze universiteiten genereert voortdurend nieuwe kennis, verruimt de kennisbasis en draagt zo rechtstreeks bij tot de innovatiekracht en het economisch potentieel van Vlaanderen. Onze knappe koppen zetten in op onderzoek dat de samenleving beter maakt, ze leggen de basis voor innovatieve producten en diensten die het dagelijks leven van mensen verbeteren en aangenamer maken.

Deze publicatie presenteert voorbeelden van innovaties in zeven verschillende domeinen: Gezondheidszorg, Energie, Voeding & landbouw, Mobiliteit, Circulaire economie, Slimme steden, Cultuur & samenleving. Daarnaast toont het ook hoe onze universiteiten de krachten hebben gebundeld om de COVID-19 crisis aan te pakken. De 45 voorbeelden zijn het resultaat van projectmatige of structurele samenwerkingsverbanden tussen universiteiten en bedrijven, van onderzoek in opdracht van bedrijven en overheden of van een transfer van onderzoeksresultaten via licenties en spin-offs.

Ontdek in deze publicatie ook hoe de Technology Transfer Offices (TTO’s) van de universiteiten de brug slaan tussen wetenschappers, bedrijven en overheden. De TTO’s versterken zo mee de maatschappelijke impact van de samenwerking tussen onderzoekers en partners. Eindigen doen we met enkele kerncijfers die aantonen dat onze Vlaamse universiteiten hoog scoren in toonaangevende internationale onderzoeks- en innovatierankings.

De Nederlandstalige en de Engelstalige editie van de brochure is beschikbaar als download. Gedrukte kopijen van de Nederlandstalige editie kunnen worden opgevraagd bij het VLIR-secretariaat (administratie@vlir.be).

Van idee naar impact
From idea to impact