Belgische universiteiten en de omgang met het koloniale verleden

In juni 2020 hebben VLIR en CRef de krachten gebundeld en de opdracht gegeven aan de Interuniversitaire Werkgroep Koloniaal Verleden om te reflecteren over de rol die universiteiten in het dekoloniseringsdebat kunnen spelen. De werkgroep heeft een eindrapport gemaakt en een inventaris van bestaande initiatieven aan de instellingen.

De rectoren van VLIR en CRef beschouwen het eindrapport als een zeer bruikbaar inspiratie- en reflectiedocument, waarmee elke universiteit verder aan de slag kan gaan, rekening houdend met de eigen institutionele context en geschiedenis.

Koloniaal verleden_einddrapport_VLIR CRef
Koloniaal verleden_eindrapport_bijlage_overzicht initiatieven
Koloniaal verleden_Anthology of the inventory of initiatives
Koloniaal verleden_overzicht initiatieven 2021-2022
Koloniaal verleden_eindrapport_bijlage_overzicht initiatieven tem sep 2021_update