Verkiezingsmemorandum 2019

De Vlaamse en federale verkiezingen van 2019 vormden opnieuw een scharniermoment. De aantredende regeringen zullen de beleidsprioriteiten vastleggen voor een nieuwe periode van vijf jaar. Als universiteiten zijn we ervan overtuigd dat we hierin een constructieve rol kunnen en moeten spelen.

In het memorandum formuleren we als universitaire gemeenschap concrete vragen en boodschappen aan het adres van onze toekomstige beleidsmakers. Tegelijk willen we als universiteiten hier ook een aantal expliciete engagementen tegenover zetten.

Verkiezingsmemorandum 2019