Vlaamse en Franstalige universiteiten sluiten samenwerkingsovereenkomst met Sciensano

Op 14 juni 2021 ondertekenen de Vlaamse en Franstalige universiteiten een strategische samenwerkingsovereenkomst met het federaal instituut voor gezondheid Sciensano. Alle partners willen de gezondheidskwaliteit van de inwoners in ons land bevorderen door de krachten te bundelen voor datagedreven onderzoek op hoog niveau.

De coronacrisis heeft aangetoond hoe cruciaal het tijdig delen van relevante gezondheidsdata is voor een wetenschappelijk onderbouwd crisismanagement. Een goede samenwerking tussen alle betrokken partners laat toe om datagedreven beleidsadvies aan de overheid te verstrekken, maar verhoogt ook het excellentieniveau van ons wetenschappelijk onderzoek. De overeenkomst die vandaag wordt ondertekend, verankert een aantal basisprincipes voor een duurzaam partnerschap tussen Sciensano en de universiteiten aan beide kanten van de taalgrens.

Het bevorderen van de gezondheid van onze bevolking vereist een structureel en vertrouwenwekkend kader met transparante richtlijnen die overheid en academische wereld in staat stellen om de beschikbare gegevens wederzijds te verrijken als basis voor een goede beleidsvorming. Het verheugt mij dat Sciensano en de Belgische universiteiten een langetermijntraject van nauwe samenwerking beginnen“, zegt Luc Sels, voorzitter van de Vlaamse Interuniversitaire Raad.

Kwaliteitsvolle data vormen de basis voor de uitbouw van een geïntegreerd en toekomstgericht beleid in het algemeen, en van een robuust risicomanagement voor de lange termijn. “Het probleem is al langer gekend, en ook de coronacrisis heeft aangetoond dat datastromen nog veel te versnipperd zijn in ons land. Data die in het bezit zijn van de overheid moeten sneller worden vrijgegeven voor academisch onderzoek zodat de overheid vervolgens op basis van wetenschappelijk verrijkte gegevens beter gerichte en meer proportionele beslissingen kan nemen”, zegt Koen Verlaeckt, secretaris-generaal van VLIR. Vandaar het belang van een samenwerkingsovereenkomst, waarin de partners verder kijken dan de huidige pandemie.

De samenwerkingsovereenkomst is hier beschikbaar.