Wetenschap ten dienste van de samenleving

Op 9 september 2020 organiseert een groep van toonaangevende academici, ondersteund door de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), in samenwerking met de Conseil des Recteurs (CRef), de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB), l’Académie Royale de Belgique (ARB), de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB), l’Académie Royale
de Médecine de Belgique (ARMB), de Jonge Academie en het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG), een nationale wetenschappelijke conferentie over het duurzaam beheer op lange termijn van de COVID-19 epidemie in België. De conferentie heeft plaats in de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Hertogstraat 1, 1000 Brussel.
De werktaal tijdens de conferentie is Engels. De titel van de conferentie is: Science serving society – Towards a sustainable management of the COVID-19 epidemic in Belgium.

De academici die het initiatief hebben genomen voor de organisatie van deze conferentie zijn reeds vele maanden nauw betrokken bij de evolutie van de pandemie in België. Emmanuel André, Mathias Dewatripont, Marius Gilbert, Niel Hens, Geert Molenberghs, Pierre Van Damme, Marc Van Ranst en Erika Vlieghe wensen het wetenschappelijk debat te consolideren, in het bijzonder op een scharniermoment waarop belangrijke maatschappelijke beslissingen dienen genomen te worden en het langetermijnbeheer van de pandemie vorm dient te krijgen. De betrachting is om een grondig multidisciplinair en sereen debat te organiseren. Het is de uitdrukkelijke wens van de organisatoren om uiteindelijk te evolueren naar een nationaal wetenschappelijk forum dat op regelmatige basis bijeen kan komen en dat wetenschappelijke ondersteuning kan bieden aan de respectieve bevoegde bestuurs- en beslissingsorganen.

De problematiek van de pandemie zal benaderd worden vanuit verschillende invalshoeken: het historisch gegeven, de huidige landelijke situatie, verschillende scenario’s van evolutie, de internationale context en het mondiaal perspectief. Enkele van de thema’s die aan bod zullen komen zijn: de rationale en het maatschappelijk doel van het nationaal Covid-19-beleid, de communicatie met het brede publiek en met de kwetsbare groepen, het structureren van sociale contacten, de quarantainemaatregelen, het gebruik van mondkapjes, de nationale en internationale mobiliteit.

De organisatoren hopen tijdens de debatten ook kritische stemmen te horen waarbij in een constructief overleg van gedachten kan worden gewisseld over verschillende multidisciplinaire topics.

#NatConCovid