Innoveren voor een betere samenleving

Persbericht – 11 februari 2021

De vijf Vlaamse universiteiten tonen hoe ze samen innoveren voor een betere samenleving

De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) publiceert vandaag de brochure Van idee naar impact: samen innoveren voor een betere samenleving – Hoe de vijf Vlaamse universiteiten samen het verschil maken, een realisatie van de VLIR-werkgroep Technology Transfer Offices (TTO) en TTO Flanders. Deze bloemlezing bundelt 45 succesverhalen van universitaire innovaties die een antwoord bieden op concrete uitdagingen voor onze samenleving.

Het onderzoek aan onze universiteiten genereert voortdurend nieuwe kennis, verruimt de kennisbasis en draagt zo rechtstreeks bij tot de innovatiekracht en het economisch potentieel van Vlaanderen.

“Universiteiten spelen een sleutelrol. Via onderzoek en innovatie en in het zoeken naar duurzame antwoorden op globale en lokale maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaat, energie, voedsel, mobiliteit, zorg en veiligheid. Tegen de achtergrond van de langdurige COVID-19 crisis leveren onze universiteiten meer dan ooit brandstof voor de Vlaamse veerkracht”, zegt Hilde Crevits, Vlaams viceminister-president, bevoegd voor onder meer wetenschap en innovatie. “Onze knappe koppen zetten in op onderzoek dat de samenleving beter maakt. Ze leggen de basis voor innovatieve producten en diensten die het dagelijks leven van mensen verbeteren en aangenamer maken.”, aldus de minister.

Deze nieuwe publicatie presenteert voorbeelden van innovaties in zeven verschillende domeinen: Gezondheidszorg, Energie, Voeding & landbouw, Mobiliteit, Circulaire economie, Slimme steden, Cultuur & samenleving. Daarnaast toont het ook hoe onze universiteiten de krachten hebben gebundeld om de COVID-19 crisis aan te pakken. De 45 voorbeelden zijn het resultaat van projectmatige of structurele samenwerkingsverbanden tussen universiteiten en bedrijven, van onderzoek in opdracht van bedrijven en overheden of van een transfer van onderzoeksresultaten via licenties en spin-offs.

“Onze universiteiten zijn internationaal toonaangevend inzake de valorisatie van onderzoeksresultaten. In 2019 werd 135 miljoen euro vanuit de privé-sector geïnvesteerd in contractonderzoek in samenwerking met de universiteiten. Globaal genomen is ca. 15% van onze financiering afkomstig van bedrijven, waarmee het Vlaams Gewest ruimschoots uitstijgt boven het Europees gemiddelde. Zo komt enkel Duitsland in onze buurt”, zegt Luc Sels, voorzitter van VLIR. Daarmee leveren onze universiteiten het bewijs dat een intense interactie met het bedrijfsleven hand in hand kan gaan met het afleveren van excellente wetenschappelijke output.

De diensten voor technologietransfer (TTO’s) leiden het contractonderzoek, de wetenschappelijke dienstverlening en de transfer van kennis en technologie in goede banen. “Wij stimuleren de uitwisseling van kennis en technologieën van de Vlaamse universiteiten met het bedrijfsleven en de samenleving en begeleiden ondernemende onderzoekers bij de oprichting van spin-offs en het zoeken naar kapitaal. Ruim 120 business developers wijzen bedrijven de weg naar experten in hun onderzoeksdomeinen”, zegt Wim Van Camp, voorzitter van de VLIR-werkgroep TTO. Onze Vlaamse universiteiten richtten ondertussen reeds 381 spin-offs op, die samen meer dan 10.000 werknemers tewerkstellen. Bijna 1.500 actieve octrooifamilies zitten in hun portfolio en ze beheren samen meer dan 20 wetenschapsparken en incubatoren.

Van idee naar impact: samen innoveren voor een betere samenleving is gepubliceerd in gedrukte versie en in elektronische versie, en is als download beschikbaar via deze link.