Alle elf Belgische universiteiten zetten bakens uit voor een gemeenschappelijke agenda

Op 7 oktober 2021 kwam de academische top van de elf Belgische universiteiten samen tijdens het allereerste VLIR-CRef Forum, een gemeenschappelijk initiatief van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en de Conseil des Recteurs (CRef). Naast de rectoren waren ook de vicerectoren/directeurs onderzoek, onderwijs en internationalisering aanwezig. Gastspreker was Thomas Dermine, Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met wetenschapsbeleid in de federale regering.

Het Forum was een uitstekende gelegenheid om de partners aan beide kanten van de taalgrens nog beter te leren kennen en van gedachten te wisselen over dossiers die voor alle universiteiten samen van groot belang zijn. De inhoudelijke klemtoon lag op het ontwikkelen van gezamenlijk beleid rond hoofdzakelijk federale materies en investeringen in onderzoek.

Zo willen alle universiteiten de mobiliteit van onderzoekers tussen het noorden en het zuiden van het land maximaal stimuleren. “Internationale mobiliteit van onderzoekers en studenten is sinds jaar en dag top-of-mind bij onze instellingen, maar we staan te weinig stil bij de meerwaarde van talentuitwisseling en samenwerking over de taalgrens heen. We gaan de bestaande mechanismen in kaart brengen en concrete aanbevelingen voor mogelijk bijkomende pistes formuleren”, aldus Rik Van de Walle, voorzitter van de Vlaamse Interuniversitaire Raad.

De Belgische universiteiten hebben er alle belang bij de krachten te bundelen in dossiers die hen gezamenlijk aanbelangen. Zo vragen we dat de federale en regionale overheden gezamenlijk actie ondernemen om de rijke academische samenwerking met het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland in de best mogelijke omstandigheden voort te zetten”, zegt Annemie Schaus, voorzitter van de CRef.

Het VLIR-CRef Forum zal voortaan jaarlijks worden georganiseerd.