Oproep tot onvoorwaardelijke vrijlating van Ahmed Samir Santawy

De Vlaamse universiteiten zijn erg bezorgd over het lot van de 30-jarige Ahmed Samir Santawy. De 30-jarige Egyptische student vrouwenstudies aan de Centraal-Europese Universiteit in Wenen werd eind januari tijdens een familiebezoek opgepakt door de veiligheidsdiensten. Op beschuldiging van het verspreiden van fake news via sociale media werd hij veroordeeld tot vier jaar opsluiting. Zijn rechten op een eerlijk proces en juridische bijstand werden daarbij geschonden.

De Vlaamse universiteiten hechten bijzonder veel belang aan het respect voor de mensenrechten en de academische vrijheid in hun internationale samenwerking. Nieuwe academische partnerschappen en de verlenging van bestaande samenwerkingsverbanden worden gescreend aan de hand van de mensenrechtentoets, die door de Vlaamse Interuniversitaire Raad werd ontwikkeld.

Samen met de Centraal-Europese Universiteit en de Oostenrijkse nationale rectorenconferentie dringen de universiteiten bij de Egyptische president aan op de onmiddellijke vrijlating van Ahmed en vragen zij dat hij spoedig verenigd wordt met zijn familie en zijn Vlaamse vriendin.

De Vlaamse universiteiten zijn erkentelijk voor de steun die zij in dit dossier vanwege de Vlaamse Regering krijgen: “een betere naleving van de mensenrechten vormt een hoeksteen van het Vlaams buitenlandbeleid”, aldus minister-president Jan Jambon. Daarnaast rekenen zij ook ten volle op de federale en de Europese diplomatie om de zaak van Ahmed zo snel mogelijk te helpen deblokkeren.