Aantal deelnemers aan de ijkingstoets Industrieel ingenieur stijgt met bijna de helft

Op 5 juli vond de eerste deelnamesessie van de ijkingstoetsen plaats. 3.452 studiekiezers legden een ijkingstoets voor één van de 22 deelnemende opleidingen af. Dat gebeurde in coronaveilige omstandigheden op de Vlaamse universiteitscampussen. De organisatie van meerdere ijkingstoetsen op wel 19 locaties is een bijzondere uitdaging die de inzet vraagt van een groot aantal medewerkers. De afname verliep probleemloos. Alle deelnemers ontvingen binnen de vijf dagen terugkoppeling per e-mail met een link naar persoonlijke feedback en verwijzing naar bijkomende ondersteuning en opvolgingsmogelijkheden.

De ijkingstoets industriële wetenschappen, waarvoor deelname voor de eerste keer verplicht is, telde 875 deelnemers. In vergelijking met de eerste sessie van vorig jaar steeg het aandeel deelnemers met 46% percent. Deze cijfers tonen aan dat het nieuws van de verplichting ondanks de moeilijkere omstandigheden in het afgelopen coronajaar al heel wat studiekiezers bereikte, al ligt het huidige aantal deelnemers met 80% van het geschatte aantal nieuwe studenten nog onder de verwachtingen. Van de 875 deelnemers slaagde meer dan de helft op de ijkingstoets. De overgrote meerderheid (89%) beheerst hierbij de minimale basiswiskunde. Op het onderdeel standaardwiskunde slaagde slechts 38%.

De ijkingstoetsen burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect en diergeneeskunde, waarvoor deelname al enkele jaren verplicht is, noteerden lagere resultaten dan de voorbije jaren. De resultaten geven in elk geval aan dat de gevorderde wiskundige kennis en vaardigheden bij vele studiekiezers nog kan versterkt worden. Deelnemers kunnen op basis van de feedback dan ook gericht aan de slag om hun voorkennis bij te spijkeren. Daarnaast zullen de opleidingen aan de Vlaamse universiteiten en de commissies binnen de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) aan het werk gaan met een interpretatie van deze resultaten om gepaste oplossingen te bieden. De universiteiten staan alvast paraat met hun ondersteuningsaanbod: dat bestaat uit zomercursussen, online modules en individuele feedbackgesprekken. De opleidingen zullen hier nu ook gericht op inspelen in de eerste weken van het academiejaar en werken aan een optimale overgang en start in de bachelor.

Hoewel deelname aan een ijkingstoets verplicht is voor studiekiezers diergeneeskunde, burgerlijk ingenieur (architect) en industrieel ingenieur blijft het resultaat niet-bindend en mag elke deelnemer zich sowieso inschrijven. Bij een minder goed resultaat is het echter nuttig om je goed voor te bereiden vóór het academiejaar, en jezelf een sterkere startpositie te geven voor de bachelor van je keuze. Dit is zowel het geval voor de verplichte toetsen, als voor de niet-verplichte toetsen. Bijna 1.000 aspirant studenten namen op vrijwillige basis deel aan de sessie van 5 juli.
De tweede sessie van de ijkingstoets vindt plaats op 13 augustus. De universiteiten verwachten nog bijkomende inschrijvingen voor de ijkingstoets industriële wetenschappen. Zij doen dan ook een warme oproep aan aspirant studenten om deel te nemen aan de tweede sessie van de ijkingstoets.

Inschrijven voor de tweede sessie van 13 augustus kan via www.ijkingstoets.be tot en met 30 juli.