Rectoren ondertekenen het Taalcharter van het Vlaams Talenplatform

Persbericht – 20 februari 2023

De rectoren van de vijf Vlaamse universiteiten hebben het Taalcharter van het Vlaams Talenplatform ondertekend. Het charter zet het belang van talige competenties voor het onderwijs, het werkveld en de brede maatschappij in de verf. De ondertekenaars erkennen de noodzaak van een goede taalvaardigheid, van talenkennis, meertaligheid en taaldiversiteit als essentiële troeven voor maatschappelijke participatie, voor interculturele verbondenheid en voor de Vlaamse kenniseconomie. Het charter wil ook de boodschap uitdragen dat taalprofessionals in veel sectoren nodig zijn. Daarom spreekt het Vlaams Talenplatform de komende maanden ook bedrijven en organisaties in het brede werkveld aan om zich achter het charter te scharen.

In het onderwijs ambieert het charter onder andere kwaliteitsvolle talenrichtingen met een aantrekkelijk imago, zoals de nieuwe richting Moderne Talen in het secundair onderwijs. “Inzetten op taal in het onderwijs verrijkt elke leerling, want taalinzicht en vaardigheden zoals begrijpend lezen en schrijfvaardigheid maken van leerlingen betere studenten in om het even welk domein en geven hun meer kansen om hun plaats te vinden in de maatschappij. De Vlaamse universiteiten scharen zich dan ook volmondig achter de inhoud van dit Taalcharter”, zegt Rik Van de Walle, voorzitter van de Vlaamse Interuniversitaire Raad.

Het Taalcharter kadert in de bredere campagne ‘Duik in taal’ waarmee het Vlaams Talenplatform dit voorjaar talenrichtingen in zowel het secundair als het hoger onderwijs voor het voetlicht wil brengen. “Talen vormen de weg naar ons denken, bieden je de kans om anderen te overtuigen, te raken en te inspireren, laten je kritisch naar de wereld kijken, en… leiden tot boeiende opleidingen en carrières. Wie in taal duikt, opent werelden”, stellen Lieven Buysse, Tanja Mortelmans, Kornee van der Haven en Rik Vosters, kerngroepleden van het Vlaams Talenplatform.

Het Vlaams Talenplatform werd opgericht in 2019 en bevordert het talenonderwijs en de keuze voor talenopleidingen in Vlaanderen en Brussel door kennis te verzamelen, betrokkenen samen te brengen en acties te initiëren. Het platform bouwt expertise op door de staat van het talenonderwijs in kaart te brengen. Op basis van dat onderzoek weegt het Talenplatform op het beleid en het werkveld van talenonderwijs enerzijds, op de algemene perceptie van en het publieke debat over talen anderzijds. Het verbindt organisaties en actoren uit verschillende domeinen, zoals onderwijs, academische wereld, beleidsmakers en bedrijfsleven, met gedeelde werkpunten rond talen(onderwijs).

Het Taalcharter is integraal te raadplegen via https://vlaamstalenplatform.be