Enhancing Research Excellence at African Universities through European-African Cooperation

Verschillende Europese universiteitskoepels ondertekenden, in samenwerking met EUA, een statement waarin wordt gepleit om de onderszoeksexcellentie aan Afrikaanse universiteiten te verbeteren via Europees-Afrikaanse samenwerking.

Statement EU - Africa