Bijna 7.000 deelnemers voor eerste sessie start- en ijkingstoetsen

Persbericht – 2024 06 26
Foto: UAntwerpen

 

Op maandag 1 juli vindt de eerste sessie van de toetsen plaats op de Vlaamse universiteitscampussen. Niet minder dan 6.612 deelnemers schreven zich in voor één van de 16 start- en ijkingstoetsen, die horen bij 23 opleidingen. Vooral de nieuwe ijkingstoets voor de opleiding ‘revalidatiewetenschappen en kinesitherapie’ kent een groot succes. Ook noteren we een enorme opkomst voor de opleiding ‘informatica of computerwetenschappen en artificiële intelligentie’

 

Belangrijke pijler in het studiekeuzeproces

 

De ijkingstoetsen zijn een belangrijke hulp bij de overgang naar het academisch onderwijs.

Deze toetsen stellen toekomstige studenten in staat om zichzelf te ‘ijken’. Aan de hand van meerkeuzevragen krijgen kandidaat-studenten een beeld van hun wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden en kennis in verhouding tot het verwachte instapniveau van de bacheloropleiding. Voor sommige opleidingen in het hoger onderwijs is deelname aan een ijkingstoets verplicht om te kunnen inschrijven:  dit zijn de zogenaamde starttoetsen.

Via deelname aan een start- of ijkingstoets zetten studiekiezers dus bewuste stappen in het studiekeuzeproces en maken zij kennis met de opleiding en met de realiteit van een universitaire campus. Na deelname krijgen de deelnemers feedback op het resultaat. Een goed resultaat kan de studiekeuze bevestigen. Bij een minder goed resultaat is een goede voorbereiding vóór de start van het academiejaar zinvol. Deelname kan ook de nodige informatie aanreiken om de keuze toch te heroverwegen. Het resultaat van de toetsen is niet-bindend en geen voorwaarde tot inschrijving. Wel moeten de deelnemers bij niet-slagen op een starttoets verplicht remediëring volgen.

 

Nieuwe ijkingstoets ‘revalidatiewetenschappen en kinesitherapie’

 

Vanaf dit jaar bieden de verschillende instellingen ook voor  ‘revalidatiewetenschappen en kinesitherapie’ een ijkingstoets aan in Vlaanderen. Deze opleiding leidt je op tot wetenschappelijk onderbouwde zorgverlener. De inhoud van de toetsvragen bouwt verder op de leerstof van de richtingen uit het secundair onderwijs met 4 uur wiskunde en met 1 uur chemie. De toets peilt zowel naar wiskundevaardigheden en begrippenkennis, als naar inzicht in chemie. Ook enkele basisvaardigheden worden afgetoetst.

Als je in het secundair een andere richting volgde en nu een positieve studiekeuze maakt voor ‘revalidatiewetenschappen en kinesitherapie’, kan je evenzeer deelnemen en geeft de ijkingstoets je een goed beeld van je verwachte startcompetenties voor deze opleiding.

 

Enorme opkomst ‘informatica of computerwetenschappen en artificiële intelligentie’

 

De universiteiten noteren forse stijgingen in de inschrijvingen voor de ijkingstoets van  ‘informatica of computerwetenschappen en artificiële intelligentie’. Ook de economisch gerelateerde toetsen zoals ‘handelsingenieur’, ‘handelswetenschappen’ en ‘toegepaste/sociaal economische wetenschappen’ kennen een opvallende voorlopige stijging van 28% tot 51% t.o.v. vorig jaar. Ook de ‘farmaceutische wetenschappen’ en andere opleidingen doen het goed met een stijging van maar liefst 20 %.

 

Tweede sessie in augustus

 

Voor de starttoetsen (verplichte ijkingstoetsen) is er nog een tweede sessie op 24 augustus waarvoor tot 15 augustus kan ingeschreven worden. Momenteel zijn er al meer dan 1.000  inschrijvers voor de tweede sessie.

Inschrijven kan via de website: https://admin.ijkingstoets.be/deelnemers/inschrijven

 

Persquotes

 

Koen Verlaeckt, secretaris-generaal van de Vlaamse Interuniversitaire Raad: “We willen jongeren, naast de verplichte ijkingstoets, ook wijzen op het bestaan en het belang van de vrijblijvende ijkingstoetsen. Als jongere heb je er alle belang bij om te weten waar je staat voor je naar de universiteit gaat.  “

 

Elke, 18 jaar, studente 1e jaar bachelor biologie: “Ik heb vorig jaar deelgenomen aan de ijkingstoets voor biologie. Zo wist ik dat mijn chemiekennis nog onvoldoende was. Ik schreef me in voor een zomercursus. Dat heeft me voorsprong gegeven bij de start van mijn opleiding.”

 

Voor de pers

 

Journalisten zijn welkom op maandag 1 juli 2024 om de toetsen bij te wonen op één van de universitaire campussen. Alle toetsen starten om 9 uur en duren 4 uur.

Het is mogelijk om een sfeerbeeld te maken in een zaal van de toets bij de start (terwijl er toelichting wordt gegeven), met aandacht voor de privacy van de deelnemers. Eens de toets gestart is, laten de universiteiten geen nieuwsploegen meer toe in de zaal. Er kan bijvoorbeeld wel een interview afgenomen worden van deelnemers die buitenkomen na afloop van de toets.

 

Contact

Tinne De Laet, KU Leuven, 016 32 70 75
Lot Fonteyne, UGent, 09 264 94 20
Anna Marconato, VUB, 02 629 19 64
Jochen Schütz, UHasselt,  011 26 83 15
Bart Tambuyzer, UAntwerpen, 03 265 27 65

Meer info: www.ijkingstoets.be