Personeelsbestand van de Vlaamse universiteiten wordt steeds internationaler

Persbericht – 10 december 2020

De Vlaamse universiteiten stellen nu meer dan 34.000 personeelsleden te werk. Met exact 34.508 personeelsleden (27.347 VTE) behoren ze daarmee tot de groep van de grootste werkgevers in ons land. Dat blijkt uit de editie 2020 van de VLIR-personeelsstatistieken.

Jaarlijks publiceert de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) de statistische gegevens betreffende het personeel aan de Vlaamse universiteiten. Dit rapport geeft een gedetailleerd inzicht in de opbouw en de evolutie van het personeelsbestand van de Vlaamse universiteiten: volgens personeelscategorie, wetenschappelijke discipline, geslacht, leeftijd, anciënniteit en nationaliteit.

Op het telmoment van 1 februari 2020 was 13,2% van het personeelsbestand aan de slag als zelfstandig academisch personeel (professoren), 8,4% als assisterend academisch personeel, 44,5% als wetenschappelijk personeel buiten de werkingsuitkeringen, en 33,1% als administratief en technisch personeel.

Voor het eerst worden ook gegevens over nationaliteit opgenomen in het rapport. “Bijna één derde van het academisch en wetenschappelijk personeel (5.631 VTE) heeft niet de Belgische nationaliteit. De internationalisering van het onderzoekslandschap in Vlaanderen situeert zich voornamelijk op het niveau van de onderzoekers op al dan niet extern gefinancierde onderzoeksprojecten”, zegt Luc Sels, voorzitter van VLIR. Het aandeel buitenlandse onderzoekers aan de Vlaamse universiteiten is het hoogst bij het wetenschappelijk personeel op doctoraal (38,0%) en postdoctoraal (47,7%) niveau en het laagst onder de assistenten (12,4%) en het professorenkorps (12,3%). Sterkst vertegenwoordigd onder de groep buitenlandse onderzoekers aan de Vlaamse universiteiten zijn de Nederlanders (677 VTE), gevolgd door onderzoekers uit Italië, Duitsland, China en India. “Het stijgend aantal buitenlandse medewerkers is een indicator van de internationale aantrekkingskracht van onze universiteiten. Voor een kennisregio als Vlaanderen is dat van cruciaal belang”, zegt Koen Verlaeckt, secretaris-generaal van VLIR.

De publicatie is beschikbaar als download: klik hier