Hongerstaking in Brussel

Persbericht – 30 juni 2021

Sinds eind februari bezetten mensen zonder papieren de Brusselse Begijnhofkerk en lokalen van de universiteiten VUB en ULB. Met deze actie willen ze hun vraag voor regularisatie kracht bijzetten. Sinds eind mei is een deel van hen een hongerstaking begonnen. Die hongerstaking heeft nu een kritieke fase bereikt, waarbij verderzetting ernstige en blijvende lichamelijke schade veroorzaakt en daadwerkelijk levens in gevaar brengt.
De medische en humanitaire urgentie is bijzonder groot. De Vlaamse Interuniversitaire Raad vraagt als koepelorganisatie van de vijf Vlaamse universiteiten de overheid daarom alles in het werk te stellen om een menselijke oplossing te vinden voor deze concrete problematiek. VLIR vraagt ook de actievoerders dringend om hun hongerstaking te beƫindigen.
Verder roept VLIR de Vlaamse universiteiten op om, binnen hun kernopdrachten van onderwijs en onderzoek, aandacht te besteden aan de achterliggende problematiek en, waar mogelijk, mee te helpen zoeken naar structurele oplossingen.