Voorzitterswissel bij de Vlaamse Interuniversitaire Raad

Persbericht, 10 september 2021

Het voorzitterschap van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) wordt via een toerbeurtregeling opgenomen door de rector van een Vlaamse universiteit, en dit voor een duurtijd van twee jaar. Rik Van de Walle, rector van de UGent, neemt deze maand de fakkel over van Luc Sels, rector van de KU Leuven.

De voorbije twee jaren als VLIR-voorzitter waren inhoudelijk uitermate boeiend, maar ook bijzonder hectisch door de coronacrisis”, zegt afscheidnemend voorzitter Luc Sels. “We hebben heel veel energie en tijd geïnvesteerd in afstemming met het politieke niveau, tussen de universiteiten onderling, met de hogescholen, en met onze experten. Ik zag het ook als onze maatschappelijke plicht om de overheid te sensibiliseren voor maximale voorzichtigheid bij de uittekening van het coronabeleid. Ik ben bijzonder fier op de veerkracht die onze universiteiten hebben getoond te midden van een nooit eerder geziene crisis”.

Voorzitter Rik Van de Walle benadrukt de cruciale rol die de universiteiten spelen als motoren voor welvaart en welzijn: “We bereiden onze jeugd voor op de toekomst. De multidisciplinaire inbreng van onze wetenschappers zorgt voor technologische en maatschappelijke innovatie en draagt ook bij tot efficiënter beleid. Als universiteiten willen we onze constructief-kritische stem laten horen in alle debatten die ertoe doen”. Hij wil ook de uitwisseling van relevante goede beleidspraktijken blijvend stimuleren en gelooft in de slagkracht van interuniversitaire krachtenbundeling: “In de VLIR hebben we een inspirerende traditie van peer learning opgebouwd. Dat komt alle universiteiten ten goede en kan ook op steeds meer bijval rekenen bij buitenlandse collega’s”.