Extra slagkracht voor de Vlaamse universiteiten op het Europese toneel

Persbericht – 20 december 2021

Gelanceerd in 2019 vormen de Europese Universiteiten een speerpunt van de Europese Onderwijsruimte. De Vlaamse universiteiten zijn bijzonder succesvol binnen deze netwerken, die een maximaal geïntegreerde samenwerking beogen, vooral op het vlak van onderwijs maar waar mogelijk ook op het vlak van onderzoek en innovatie. Het is bovendien de bedoeling om via de Europese Universiteiten studentenmobiliteit en mobiliteit van academici te verhogen.  Vlaams minister  Hilde Crevits trekt een budget van 4,8 miljoen euro uit voor het versterken van de rol van onze universiteiten binnen deze netwerken.

Onze Vlaamse universiteiten doen het bijzonder goed binnen de Europese Universiteiten. Ze zijn ambassadeurs van onze regio die internationaal terecht als Innovation Leader wordt bestempeld”, zegt Vlaams minister van Wetenschapsbeleid Hilde Crevits. “Ik investeer de komende twee jaar in bijkomende capaciteit die onze instellingen nog meer slagkracht biedt om competitiever te zijn in het verwerven van Europese middelen en valorisatie van onderzoeksresultaten. Tevens voorzie ik middelen voor aanvullende mobiliteit van onderzoekers, onder meer naar het Verenigd Koninkrijk.”

Hoewel de Europese Universiteiten zich in eerste instantie hebben gericht op de uitbouw van een gemeenschappelijke onderwijsdimensie, zullen zij ook een toonaangevende rol spelen binnen de Europese Onderzoeksruimte en in het creëren van bijkomende loopbaanopportuniteiten voor onderzoekers. Alle Vlaamse universiteiten zijn erin geslaagd om na een zware internationale selectieprocedure deel uit te maken van een Europese Universiteit.

Deelname aan deze prestigieuze transnationale netwerken impliceert dat onze universiteiten ambitieuze doelstellingen gekoppeld aan een langetermijnstrategie inzake duurzaamheid, mobiliteit, excellentie en Europese waarden vooropstellen. Met de bijkomende financiering gaan ze investeren in de uitbouw van strategische capaciteit onder de vorm van accelerator-profielen, die de onderzoeks- en valorisatieagenda van hun Europese Universiteit verder vorm kunnen geven. Daarnaast zullen zij pilootprojecten met nieuwe vormen van innovatie en valorisatie (quadruple helix) opzetten die hun maatschappelijke impact vergroten en toelaten een versnelling hoger te schakelen met hun innovatie- en valorisatiewerking. “Deze subsidie zorgt ervoor dat onze universiteiten als lid van toonaangevende en bijzonder innovatieve transnationale allianties op het hoogste echelon kunnen blijven meespelen binnen een uitermate competitieve omgeving”, zegt Rik Van de Walle, voorzitter van de Vlaamse Interuniversitaire Raad.