Betere overheidsdata voor sterk beleidsonderzoek en goed bestuur

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) roepen de Vlaamse Regering samen op om steviger te investeren in de beschikbaarheid, kwaliteit, vindbaarheid en ontsluiting van overheidsdata. De coronacrisis heeft duidelijk aangetoond dat kwaliteitsvolle data en wetenschappelijke inzichten nodig zijn om beleidskeuzes voldoende te kunnen onderbouwen en de best mogelijke beslissingen te kunnen nemen. De VLIR en de SERV vragen dringend een wezenlijke verbetering op dat vlak en doen aanbevelingen om de belangrijkste knelpunten weg te werken.

VLIR en SERV zien vier dringende werven:

  1. Kwaliteit en beschikbaarheid van data: er zit vaak te veel vertraging op de ontsluiting van de data en er zijn belangrijke datalacunes.
  2. Vindbaarheid en ontsluiting van data: het is te weinig duidelijk welke data beschikbaar zijn. Datareeksen zitten soms verspreid over verschillende plaatsen/overheden.
  3. Gebruiksvriendelijkheid en ethische omgang met data: het kost veel moeite en tijd om privacyprocedures te doorlopen. De regels worden vaak erg strikt toegepast en lijken soms een alibi om data niet te moeten delen.
  4. Cultuur en organisatie: overheden zien te weinig wat er allemaal mogelijk is met hun data. Ze zien het delen van data te veel als gunst, niet als winst voor het beleid en de samenleving.

Persbericht, 2021 09 14
Oproep - Advies