Nieuwe e-learning module ‘Aan de slag met loopbaandenken in het hoger onderwijs’

Persbericht – Vlaamse Interuniversitaire Raad en VDAB

7 maart 2023

 

VDAB en de Vlaamse universiteiten delen de zorg voor een vlotte overgang tussen het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt. De samenwerking resulteert nu concreet in de digitale cursus ‘Aan de slag met loopbaandenken in het hoger onderwijs’. De cursus reikt onderwijsprofessionals, zoals docenten, assistenten, studieloopbaan- en stagebegeleiders,  een informatief en inspirerend kader over loopbaandenken en loopbaancompetenties aan en stimuleert hen om dit in te zetten in de eigen onderwijspraktijk.

VDAB en VLIR ondertekenden in 2019 de vijfjarige engagementsverklaring ‘Bruggen bouwen tussen het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt’, die voortbouwt op gezamenlijke bekommernissen. De zelfredzaamheid van studenten in de aanloop naar hun professionele loopbaan moet omhoog, het loopbaandenken moet versterkt worden, en de competentie tot levenslang leren en permanente competentie-ontwikkeling kan zeker nog aanscherping gebruiken.

Centraal in de cursus staan handvatten en tips over hoe onderwijsprofessionals het loopbaandenken kunnen stimuleren bij studenten en hen kunnen helpen om invulling te geven aan hun professioneel leven. Bij afloop van de cursus beschikken de onderwijsprofessionals over kennis van en inzicht in de competenties die van belang zijn voor studenten voor hun loopbaan (zoals kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, zelfprofilering, netwerken, arbeidsmarktverkenning en loopbaansturing) en in hun eigen faciliterende rol ten aanzien van studenten.

De cursus sluit aan bij de huidige werking binnen de universiteiten rond uitstroombegeleiding. Die gaat uit van een integrale benadering van jongeren, die hun keuzeproces in handen leren nemen door loopbaancompetenties te ontwikkelen. Het partnerschap met VDAB heeft de cursus verrijkt vanuit het perspectief van de participatie aan de arbeidsmarkt.

De cursus is beschikbaar op https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/O-AMI-801289/cursus/C-AMI-208410/Aan_de_slag_met_loopbaandenken_in_het_hoger_onderwijs-online