IJkingstoets 2020

Persbericht – 11 september 2020

Positieve balans van de ijkingstoetsen 2020 in woelige coronatijden

Jaarlijks worden er in Vlaanderen ijkingstoetsen georganiseerd op de campussen van de Vlaamse universiteiten. De ijkingstoetsen richten zich tot studiekiezers in het brede STEM-domein en zijn ondersteunend ten aanzien van het studiekeuzeproces. Deelname gebeurt hierbij doorgaans op schriftelijke basis in twee deelnamesessies, begin juli en einde augustus. Voor een beperkt aantal bacheloropleidingen geldt dat deelname aan een ijkingstoets een verplichtende voorwaarde voor inschrijving is: dit is het geval voor de bachelors burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect en diergeneeskunde.

Ook in deze uitzonderlijke coronatijden moesten studiekiezers uit het secundair onderwijs kunnen deelnemen aan een ijkingstoets. De planning en aanpak voor de editie van 2020 werd daarom bijgestuurd.

De verplichte toetsen werden schriftelijk afgenomen op 29 augustus en krijgen nog een sessie op 12 september. De toetsen met deelname op vrijwillige basis werden digitaal afgenomen op 24 en 31 augustus. Dit gebeurde via het elektronische platform usolv-it. Deelnemers konden gedurende een hele dag de toets afleggen van op de eigen computer.

4999 deelnemers registreerden zich voor de toetsen. Aan de digitale toetsen namen 1531 studiekiezers deel op 24 augustus en nog eens 771 op 31 augustus. Voor de eerste sessie van de verplichte ijkingstoetsen burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect en diergeneeskunde op 29 augustus daagden 1610 deelnemers op. Tot hiertoe, met enkel nog de tweede sessie van de verplichte ijkingstoetsen te gaan, legden dus al 3913 studiekiezers een ijkingstoets af.

Een opvallende tendens is de forse stijging van het aantal geslaagden bij de niet-verplichte ijkingstoetsen. Mogelijke verklarende factoren kan men vinden in de keuze van de afnamemodaliteit, niet gecontroleerd en online, of in de betere voorbereiding van de deelnemers aan de hand van vragen van vorige edities.

Bij de verplichte ijkingstoetsen van de bachelors burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect, aangeboden aan UGent, KU Leuven en VUB, werd ook een hoger aandeel geslaagden genoteerd, respectievelijk 70% en 44%. Deze stijging is deels te verklaren doordat dit jaar gevraagd werd, ten gevolge van de covid-19 maatregelen, om enkel deel te nemen als je de opleiding volgend jaar al kan starten. Hierdoor namen minder vierde- en vijfdejaarsstudenten deel. Maar dan nog blijkt dat voor heel wat deelnemers de wiskundige startcompetenties goed zitten en dus niet negatief beïnvloed werden door het afstandsonderwijs dat ze door covid-19 ondergingen gedurende hun laatste maanden in het secundair onderwijs.

De ijkingstoets diergeneeskunde noteerde een beperkt aandeel geslaagden: 25%. De opleidingen diergeneeskunde van UAntwerpen en UGent hopen de studiekiezers met een lager resultaat via de ijkingstoets bewust te maken van het veeleisende pakket wiskunde (als basis voor de wetenschappen), fysica en chemie in de opleiding.

Na deelname worden de studiekiezers actief ondersteund: zij ontvangen binnen de 7 dagen na afleggen van de ijkingstoets persoonlijke feedback per e-mail met een verwijzing naar een persoonlijk feedbackplatform. Op dit feedbackplatform krijgen ze gedetailleerde feedback en inzichten, inclusief de mogelijkheid om vraag per vraag het eigen antwoord te vergelijken met de globale statistiek van de andere deelnemers. Zij kunnen ook bij de diensten studiebegeleiding van de betrokken universiteiten terecht om hun resultaat mondeling te bespreken.

Zowel de digitale als de fysieke afname kenmerkten zich door een erg vlotte organisatie. De universiteiten wensen hun medewerkers die zich in deze bijzondere omstandigheden geëngageerd hebben voor de voorbereiding van de digitale afname, de logistieke organisatie en voor de inhoudelijke voorbereiding van de toetsen dan ook uitdrukkelijk te bedanken. Zij zullen de nieuwe afnamemodaliteiten verder evalueren en de resultaten onderzoeken. Ook de deelnemers, zullen zoals elk jaar, bevraagd worden omtrent hun ervaring met betrekking tot de afnames.