Academische samenwerking met Iran onmogelijk zonder respect voor de mensenrechten van Ahmadreza Djalali

Persbericht – 26 november 2020

De rectoren van de vijf Vlaamse universiteiten reageren geschokt op het nieuws dat de Iraanse overheid voorbereidingen treft voor de executie van dr. Ahmadreza Djalali. Als docent is hij onder meer verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel, de Karolinkska University in Zweden en de Università degli Studi del Piemonte Orientale in Italië.

Dr Djalali zit al jaren in eenzame opsluiting. Fundamentele rechten zoals het recht op juridische bijstand, het recht op een eerlijk proces en het recht op medische zorgen worden hem al jaren ontzegd.

Op 26 april 2018 besliste de Vlaamse Interuniversitaire Raad om met onmiddellijke ingang alle nieuwe vormen van academische samenwerking met Iraanse kennisinstellingen op te schorten. Het eventueel opstarten van nieuwe partnerschappen werd toen afhankelijk gemaakt van waarborgen vanwege de Iraanse overheid dat de fundamentele mensenrechten van dr Djalali zouden worden gerespecteerd. Het is dan ook bijzonder pijnlijk om meer dan twee en een half jaar later, ondanks tal van diplomatieke initiatieven, te moeten vaststellen dat de situatie van onze Iraanse collega nog drastisch verslechterd is.

Wij roepen de Vlaamse, Belgische en Europese overheden op om maximale druk uit te oefenen op de Iraanse overheid en aan te dringen op een onmiddellijke stopzetting van de executieplannen. Wij danken onze bewindslieden en diplomaten, maar ook de talloze collega’s en vrijwilligers die het opnemen voor Ahmadreza en zijn lotgenoten van harte voor alle tot nu toe geleverde inspanningen.

Aan de Iraanse Hoogste Leider Ayatollah Ali Khamenei, aan President Hassan Rouhani en aan Ayatollah Ebrahim Raeisi, hoofd van de rechterlijke macht, vragen wij met aandrang om de mensenrechten van dr. Djalali te respecteren, de doodstraf niet uit te voeren en te streven naar een menswaardige oplossing.

Zolang aan deze voorwaarden niet is voldaan en de dreiging van een mogelijke executie blijft bestaan, zullen de Vlaamse universiteiten onder geen enkel beding nog samenwerken met academische partners in Iran, laat staan nieuwe samenwerking opstarten.

 

Zie ook de oproep tot acties op de website van Amnesty International: klik hier.