Elf nieuwe interuniversitaire projecten geselecteerd

Persbericht – 22 december 2022

De Vlaamse universiteiten investeren de komende vier jaren meer dan 27 miljoen euro in de uitbouw van een nieuwe reeks interuniversitaire onderzoeksconsortia. Ze bundelen zo de krachten in vernieuwend wetenschappelijk onderzoek en in domeinen waarin meerdere universiteiten aantoonbaar excellent zijn. Op deze manier versterken ze hun internationale positionering, wat hen ook zal toelaten om nog beter gewapend mee te dingen naar Europese onderzoeksfinanciering.

In juni 2021 lanceerden de Vlaamse universiteiten gezamenlijk een tweede oproep tot het indienen van zogenaamde iBOF-projecten. Voor de tweede keer werden op grote schaal middelen van de vijf universiteiten samengebracht om onderzoeksconsortia te financieren met onderzoekers uit meerdere instellingen.

Met de Bijzondere Onderzoeksfondsen (“BOF”) gaf de Vlaamse Regering elke universiteit een strategisch instrument in handen om een autonoom beleid inzake wetenschappelijk onderzoek te voeren, gebaseerd op eigen prioriteiten en noden, maar steeds met excellentie als selectiecriterium. De opeenvolgende externe evaluaties van het BOF-mechanisme tonen keer op keer aan dat de universiteiten verantwoordelijk, efficiënt en effectief omgaan met de geboden autonomie.

Met de iBOF-financiering leggen de universiteiten middelen samen uit hun onderzoeksfondsen. Zo wordt excellent, grensverleggend onderzoek (‘frontier’ of ‘blue sky research’) gesteund dat wordt uitgevoerd in een samenwerking van minstens drie promotoren van minstens twee Vlaamse universiteiten. Een iBOF-project brengt toponderzoekers samen die dankzij een dergelijk interuniversitair project Vlaanderen internationaal (nog meer) op de kaart zetten door het verdiepen of verbreden van de wetenschappelijke kennis en verhoogde capaciteitsopbouw in een duurzaam samenwerkingsverband. De betrokkenheid van veelbelovende onderzoekers met groot potentieel strekt zeer tot aanbeveling. Het aanvragende consortium moet een onderling overlegd onderzoeksvoorstel indienen, waarin elke promotor expertise aanbrengt die essentieel is voor de uitvoering van het voorstel. Tegelijk moeten de promotoren complementair en/of wederzijds versterkend zijn en hebben ze elkaar nodig om het project in synergie te kunnen uitvoeren. Voorstellen kunnen worden ingediend in alle wetenschapsdisciplines.

De tweede iBOF-oproep resulteerde in 80 ontvankelijke intentieaanvragen die werden voorgelegd aan de onderzoeksraden van de universiteiten. 23 projecten werden toegelaten tot de tweede ronde. Elk project werd vervolgens extern beoordeeld door vijf internationale experts. De aanvragers werden ook geïnterviewd door een extern panel. De organisatie van het evaluatieproces werd uitbesteed aan de European Science Foundation (ESF).

Het internationaal panel, onder voorzitterschap van professor Klaas Hellingwerf (Universiteit van Amsterdam) was sterk onder de indruk van de kwaliteit van de ingediende onderzoeksvoorstellen. De experten rangschikten alle 23 projectvoorstellen als respectievelijk uitmuntend, zeer goed en goed.

De beschikbare financiering laat toe om 11 uitstekende projecten te financieren voor een totaal bedrag van 27,41 miljoen euro. De finale selectie telt 2 projecten uit de sociale en humane wetenschappen, 4 uit de biomedische wetenschappen en 5 uit de wetenschappen en technologie. De projecten hebben een looptijd van vier jaar en gaan van start op 1 januari 2023.

Voor de lijst van goedgekeurde projecten: zie download.

iBOF23 - Overzicht van de goedgekeurde interuniversitaire onderzoeksprojecten