Inschrijvingen voor de ijkingstoetsen nu al geopend

Persbericht – 14 februari 2022

Op 4 juli en 27 augustus kunnen leerlingen uit de laatste jaren van het secundair onderwijs deelnemen aan een ijkingstoets op een van de Vlaamse universiteitscampussen.

De inschrijvingen voor de ijkingstoetsen zijn, in tegenstelling tot de voorbije jaren, nu reeds geopend. Hiermee willen de universiteiten studiekiezers die al bewuste stappen in het studiekeuzeproces zetten of na deelname aan de SID-In’s van de komende weken een keuze maken, de kans bieden om snel in te schrijven.  Momenteel zijn er al meer dan 700 geregistreerde deelnemers.

Uiteraard verwachten de universiteiten nog heel wat bijkomende inschrijvingen. Studiekiezers met interesse in een academische bacheloropleiding in het brede STEM-domein kunnen terecht op de  website www.ijkingstoets.be, waar ze zich meteen kunnen inschrijven voor deelname aan een van de sessies. Via deelname aan een ijkingstoets kunnen zij hun startcompetenties aftoetsen aan de verwachtingen van de opleiding en krijgen zij feedback op het resultaat. Een goed resultaat kan de keuze bevestigen. Bij een minder goed resultaat is een goede voorbereiding vóór de start van het academiejaar zinvol, ten einde sterker aan de start te komen voor de gewenste bacheloropleiding. Hiervoor kunnen studiekiezers beroep doen op het remediëringsaanbod van de universiteiten of in gesprek gaan met een studiekeuze- of trajectbegeleider. Deelname kan ook de nodige informatie aanreiken om de keuze te heroverwegen.

De ijkingstoets is een eerste ‘echte’ kennismaking met de opleiding en met een universitaire campus. Voor een aantal bacheloropleidingen is deelname aan een ijkingstoets een voorwaarde om zich te kunnen inschrijven. In 2022 is dit voor de eerste maal het geval voor de bacheloropleidingen in de Bio-ingenieurswetenschappen, Wiskunde, Fysica en Farmaceutische Wetenschappen. Deelname was al (en blijft) verplicht voor de bacheloropleidingen in de Ingenieurswetenschappen, Ingenieurswetenschappen: architectuur, Diergeneeskunde en voor de bacheloropleidingen die leiden tot het diploma Industrieel Ingenieur. Daarnaast zijn er nog een aantal toetsen waarvoor deelname aanbevolen, maar niet verplicht is. Hoe dan ook is het resultaat niet bindend.

De universiteiten doen een warme oproep tot inschrijving en kijken ernaar uit om toekomstige studenten te mogen verwelkomen op een van hun campussen.