Bijna 5.000 deelnemers voor eerste sessie ijkingstoetsen

Persbericht – 1 juli 2022

Op maandag 4 juli vindt de eerste sessie van de ijkingstoetsen plaats op de Vlaamse universiteitscampussen, gaande van Brugge tot Diepenbeek. 4.960 deelnemers schreven zich in voor één van de 17 ijkingstoetsen, die horen bij 22 opleidingen. Dat is een stijging met bijna 30% ten opzichte van de eerste sessie van vorig jaar.

Via deelname aan een ijkingstoets zetten studiekiezers bewuste stappen in het studiekeuzeproces en maken zij kennis met de opleiding en met de realiteit van een universitaire campus. Zij kunnen hun vaardigheden en kennis aftoetsen aan de verwachte startcompetenties van de bacheloropleiding van hun keuze en krijgen feedback op het resultaat. Een goed resultaat kan de keuze bevestigen. Bij een minder goed resultaat is een goede voorbereiding vóór de start van het academiejaar zinvol. Studiekiezers kunnen hiervoor beroep doen op het remediëringsaanbod van de universiteiten en in gesprek gaan met een studiekeuze- of trajectbegeleider. Deelname kan ook de nodige informatie aanreiken om de keuze toch te heroverwegen.

Deelname aan een ijkingstoets is dit jaar voor de eerste maal een voorwaarde voor inschrijving in de bacheloropleidingen in de bio-ingenieurswetenschappen, wiskunde, fysica en farmaceutische wetenschappen. Deelname was al langer verplicht voor de bacheloropleidingen ingenieurswetenschappen, ingenieurswetenschappen: architectuur, diergeneeskunde en voor de bacheloropleidingen die leiden tot het diploma industrieel ingenieur.

De universiteiten noteren zoals verwacht forse stijgingen in de inschrijvingen voor de ijkingstoetsen die voor het eerst verplicht zijn. Voor bio-ingenieur schreven er voor de eerste sessie 98% meer deelnemers in ten opzichte van vorig jaar, voor wiskunde en fysica 2,5 keer zo veel en voor farmacie zelfs drie keer zo veel. Ook voor de ijkingstoetsen waarvoor deelname al eerder verplicht is steeg het aantal inschrijvingen (burgerlijk ingenieur architect +6%, burgerlijk ingenieur +6%, diergeneeskunde: +15%,  industrieel ingenieur +17%).

Voor de verplichte ijkingstoetsen is er nog een tweede sessie op 27 augustus waarvoor tot 15 augustus kan ingeschreven worden. Momenteel zijn er al 1.582 inschrijvers voor de tweede sessie, meer dan een verdubbeling met het aantal ingeschrevenen in dezelfde periode vorig jaar (+232%).