Studie en evaluatie van de abortuswet en -praktijk in België

Op vraag van de meerderheidspartijen in het federaal parlement en in uitvoering van het federaal regeerakkoord maakte een multidisciplinair wetenschappelijk comité met experts van de Belgische universiteiten een grondige studie en evaluatie van de abortuswet en -praktijk in België. Het rapport werd op 10 maart 2023 aan de opdrachtgevers overhandigd en op 18 april 2023 gepresenteerd in het federaal parlement.

De Vlaamse Interuniversitaire Raad ondersteunde de werking van het comité via een subsidie van de FOD Volksgezondheid.

U kan het volledige rapport hier raadplegen. De bijlagen bij het rapport zijn hier te raadplegen.

De Franse versie van het rapport is hier beschikbaar.