Wijzigingen aan het opleidingsaanbod

Aanvraag tot wijzigingen van de kwalificatie van de graad van de opleiding, de naamgeving van opleidingen, het aanbod van afstudeerrichtingen, het toetreden tot een opleiding van een andere instelling of het samenvoegen van opleidingen binnen de instelling.

uiterlijk op 1 oktober

  • De universiteit bezorgt het aanvraagdossier aan het VLIR-secretariaat.
  • Het aanvraagdossier wordt opgebouwd conform de bepalingen in de VLIR-procedure voor wijziging aan het opleidingsaanbod.

oktober – november

  • Behandeling van de dossiers en formulieren.
  • Advies door werkgroep Opleidingsaanbod, VLIR, VLUHR.

vóór 1 december

  • VLUHR bezorgt de positief geadviseerde aanvragen tot wijziging aan de Vlaamse regering.

VLIR-procedure voor wijziging aan het opleidingsaanbod