Armoede

De VLIR-werkgroep Sociale Voorzieningen organiseerde een Lerend Netwerk Armoede op 17 februari 2020. Van elke universiteit participeerden een 5-tal medewerkers vanuit verschillende hoeken, zoals de diensten voor sociale begeleiding, communicatie of studiebegeleiding. Het doel was ervaringen uitwisselen en de praktijk uitdiepen in het omgaan met (kandidaat-)studenten in armoede. Want armoede is niet alleen moeten rondkomen met weinig financiƫle middelen. Armoede kan je leven beheersen en zich in je hoofd nestelen.

In dit lerend netwerk-event brachten experten en ervaringsdeskundigen de deelnemers in contact met wat armoede betekent voor hen die er in leven, en de impact ervan op keuzes en het dagelijks leven. Het lerend netwerk kon beroep doen op de expertise van Kris Dom en Caro Bridts van Welzijnszorg, en onderzoeker Ann Van Hooste (UCLL, samen met twee ervaringsdeskundige oud-studenten) die een PWO-project uitvoerde rond Afstemmen van het hoger onderwijs op de realiteit van kansarmoede. Prof. Ides Nicaise (KU Leuven) zorgde voor een inleiding die ieder de ogen opende.

Presentatie Ides Nicaise
Presentatie Kris Dom en Caro Bridts
Presentatie Ann Van Hooste