E-invoicing_II

Lerend netwerk

Op 1 april 2019 vond een tweede editie plaats van het lerend netwerk E-invoicing. Ditmaal namen ook enkele Vlaamse hogescholen deel. Serge Libert, eGOV project manager van de FOD Beleid en Ondersteuning, gaf er een boeiende presentatie. Hij is belast met het e-Invoicing dossier bij BOSA Digitale Transformatie (DT). DT zorgt voor het verbeteren van de noodzakelijke interoperabiliteit tussen verzenders en ontvangers van elektronische documenten, in casu facturen. Zij zijn operateurs van Mercurius, de postkamer van de aanbesteders van België, en PEPPOL Authority in België.
Onder meer de mogelijkheden van Mercurius, waar zowel de Vlaamse als de Federale overheid gebruik van maken, kwamen uitgebreid aan bod. Alle publieke organisaties in Vlaanderen kunnen ontsloten worden naar MERCURIUS door gebruik te maken van de MAGDA e-invoicing dienstverlening. Het centrale e-invoicingteam coördineert het beleid rond de elektronische facturatie in Vlaanderen: https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing.
Na afloop werd tijdens de netwerklunch overlegd over de diverse mogelijkheden die er zijn en op welke manier de verschillende instellingen te werk zijn gegaan. Het was alvast een boeiende voormiddag met wellicht nog stof genoeg voor een derde editie.