E-invoicing_I

Lerend netwerk

De Europese, federale en Vlaamse overheden wensen elektronische facturatie bij bedrijven te stimuleren door een vergaande standaardisering. Het nieuwe wetgevende kader impliceert dat alle overheden en publieke organisaties klaar moeten zijn om vanaf 1 april 2019 elektronische facturen te ontvangen en te verwerken.
De universiteiten bereiden zich dan ook voor op e-invoicing. Op 17 januari 2019 vond een lerend netwerk plaats waar elke universiteit een presentatie heeft gegeven over de werkwijze, ervaring en nog openstaande vraagstukken. De nadruk werd gelegd op de keuzes die gemaakt zijn of nog gemaakt moeten worden bij het uitrollen van e-invoicing aan de eigen instelling. Ook de ervaringen van de financiƫle diensten m.b.t. e-facturatie met de andere universiteiten, met bedrijven, de Vlaamse overheid en de federale overheid kwamen uitgebreid aan bod.