Rectorenoverleg Vlaanderen - Nederland

Op 17 juni 2022 ontmoetten de rectoren van de Vlaamse en Nederlandse universiteiten elkaar in Middelburg. Ze wisselden met elkaar van gedachten over een brede waaier van onderwerpen: sturing internationale studenten, taalbeleid en groeiambities, instellingsaccreditatie, Europese universiteiten en kennisveiligheid. Verder werden ervaringen en goede praktijken gedeeld over mensenrechten, dekolonisatie en de bescherming van bedreigde wetenschappers. De rectoren spraken af elkaar ook in de toekomst te blijven ontmoeten.