Slimmer internationaliseren: katalysator voor onze kennismaatschappij

29 juni 2023, 15u-17u
FWO, Hoek 38, Leuvenseweg 38, 1000 Brussel 

 

                          

Als open economie zonder natuurlijke hulpbronnen in het hart van Europa zijn Vlaanderen en Brussel sterk afhankelijk van het buitenland. De internationale inbedding van hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek is een conditio sine qua non om onze welvaart en ons welzijn op peil te houden en onze innovatiekracht verder te verhogen. Hetzelfde geldt voor onze bedrijven die sterk inzetten op export en het aantrekken van buitenlandse directe investeringen. 

Universiteiten en bedrijven wensen met een gezamenlijk pleidooi de krachten te bundelen voor de realisatie van een aantal gemeenschappelijke werven. Hun slagkracht en bijgevolg onze welvaart en ons welzijn hangen af van een optimale internationale inbedding. Samen pleiten zij voor een slimme en verantwoordelijke internationaliseringsstrategie voor onderzoek, innovatie en onderwijs, die barrières voor kennismigratie slecht en onze concurrentiepositie ten aanzien van de buurlanden versterkt. Zij formuleren een aantal concrete werven voor onze overheden op federaal en deelstatelijk niveau, en roepen alle publieke en private kennisactoren in Vlaanderen op om dit pleidooi mee te onderschrijven in aanloop naar de verkiezingen van 2024. 

 

Moderator: Michaël Van Droogenbroeck 

 

15u00 – Verwelkoming en korte voorstelling van het pleidooi door Koen Verlaeckt 

15u10 – Eerste panel: getuigenissen vanuit het werkveld 

 • Peter Lievens (Vicerector van Internationaal Beleid en Interculturaliteit, KULeuven)
 • Anke van Bergeijk (Director Funding, Umicore)
 • Bob Geivers (HR Manager International & Extended Workforce, imec)
 • Kevin Verbelen (Senior Expert International Trade, Agoria)
 • Vincent Eechaudt (Beleidsadviseur kennisveiligheid, UGent)
 • Matthias Lommers (Partner / Global Employer Services / Immigration, Deloitte)

15u45 – Tweede panel: reactie van de bevoegde kabinetten (focus op kennismigratie)

 • Astrid Van De Velde (Adviseur legale migratie – kabinet Staatssecretaris Asiel & Migratie)
 • Lies Reynaert (Adviseur – Kabinet van de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw)

16u05 – Derde panel: debat met Vlaamse parlementsleden

 • Robrecht Bothuyne (Vlaams Parlementslid – CD&V – voorzitter van de commissie Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie)
 • Gwendolyn Rutten (Vlaams Parlementslid – Open Vld)
 • Thijs Verbeurgt (Vlaams Parlementslid – Vooruit)
 • Johan Danen (Vlaams Parlementslid – Groen)

16u40 – Vierde panel: afsluitende ronde met de initiatiefnemers 

 • Jan Danckaert (VLIR)  
 • Hans Maertens (VOKA)
 • Pieter Timmermans (VBO)
 • Jan Van der Goten (J&J) 

 17u00 – Slotwoord  

Receptie 

 

 

Inschrijven