Staatssteun

Lerend netwerk

Op 19 juni 2018 organiseert VLIR voor de tweede keer het Lerend Netwerk Staatssteun. Met dit Lerend netwerk wordt getracht overleg te faciliteren tussen de overheid, de universiteiten en de hogescholen.
Tijdens deze editie kunnen 32 deelnemers luisteren naar de presentatie van Maarten Sileghem, afdelingshoofd van de Afdeling Innovatiesteun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) over de impact van staatssteun op de samenwerking tussen onderzoeksorganisaties en bedrijven.
Van Sarah Dello, valorisatieadviseur van Tech Transfer UGent, krijgen de deelnemers inzage in enkele concrete casestudies van de UGent.
Kathleen Janssen van de juridische dienst LRD geeft een presentatie over de werkwijze en ervaring van de KU Leuven.
Tot slot beantwoorden meerdere VLAIO-medewerkers enkele prangende vragen die bij de diverse instellingen hoger onderwijs leven.