Uitwisselingsdag Studiebegeleiding 2.0

Op donderdag 28 april 2022 vond de uitwisselingsdag Studiebegeleiding 2.0. plaats in de lokalen van het departement Onderwijs & Vorming. De uitwisselingsdag was een initiatief van de VLIR werkgroep SIDU (Studiebegeleiding, Instroom, Doorstroom, Uitstroom).
Bedoeling van de dag was om, in de huidig snel veranderende context, stil te staan bij vier verschillende aspecten van studiebegeleiding. De uitwisselingssessies boden een forum voor informele dialoog, getuigenissen en de uitwisseling van good practices.
In een eerste sessie Begeleiding in het spanningsveld afstand-nabijheid werden vragen rond beschikbaarheid, bereikbaarheid en professionele betrokkenheid onder de loep genomen. Een tweede sessie richtte zich op de houding van begeleiders ten aanzien van crisissituaties en ging men dieper in op het thema van het doorverwijzen. In een derde sessie Wat is de rol van de ouders werd in gesprek gegaan over begeleiding aan de universiteit en ouderbetrokkenheid. In een vierde sessie lag de focus op hoe studieloopbaanbegeleiders te versterken in hun individueel functioneren.

De dag richtte zich op de verschillende rollen in de studieloopbaanbegeleiding van de universiteiten zoals studieloopbaanbegeleiders, studentenbegeleiders of studentenpsychologen. Maar liefst 75 deelnemers namen, onder professionele begeleiding van trekkers van de instellingen, deel aan de sessies met als doel elkaar beter te leren kennen, het eigen netwerk te versterken en de kennis van de sessie van keuze te toetsen aan de inzichten van collega’s van de andere instellingen en op deze manier te verrijken en te versterken.
Uit de eerste reacties bleek dat de deelnemers waardering uitten voor de interuniversitaire uitwisseling op een fysieke locatie, voor de herkenbaarheid van de topics en voor de onmiddellijke interactie. Via een korte bevraging zal gepeild worden naar de ideeën en input voor de toekomst, om bij een mogelijke volgende editie gericht te kunnen inspelen op bepaalde thema’s en aandachtspunten m.b.t. de organisatie van de dag.