Vluchtelingencolloquium

24 april 2018

VLIR-Colloquim – Investeren in vluchtelingen: de rol van universiteiten

Vluchtelingen moeten de kans krijgen om een nieuw leven op te bouwen, en daarbij hum competenties en aspiraties ten volle te ontplooien. Op die manier kunnen ze ook bijdragen aan de welvaart en het welzijn van het gastland. De talenten van vluchtelingen blijven echter vaak on(der)benut. Op initiatief van de VLIR-werkgroep Gelijke Kansen werd in de voorbije maanden (in dialoog met de vluchtelingen) onderzocht hoe de universiteiten kunnen bijdragen aan de integratie van vluchtelingen, hetzij door universitaire studies, hetzij als academisch personeel.
Op dinsdag 24 april 2018 worden de eerste bevindingen besproken op een colloquium. Dat colloquium heeft plaats in de gebouwen van de Koninklijke Vlaamse Academie van Belgiƫ te Brussel. Het project wordt gesponsord door de Koning Boudewijnstichting.

Meer dan 100 deelnemers buigen zich over de uitdagingen waarvoor vluchtelingen zich geplaatst zien wanneer zij starten met een studie of, willen instromen als student of academicus aan een Vlaamse universiteit. In acht rondetafels werken personeel en studenten van hogeronderwijsinstellingen, diensten en middenveldorganisaties betrokken bij de integratie van vluchtelingen en bij het hoger onderwijs, aan concrete aanbevelingen.

Het project is nog niet afgerond. De tussentijdse documenten die door de rondetafels werden opgesteld, kan u opvragen bij Jo Breda, senior beleidsmedewerker Sociaal beleid. Hieronder vindt u een overzicht van de thema’s die in de rondetafels zijn besproken:

1. Informatie en outreaching
Hoe krijgen de instellingen beter zicht op de (potentiƫle) instroom, karakteristieken en verwachtingen van de doelgroep? En, hoe vinden vluchtelingen / nieuwkomers vlotter en overzichtelijker informatie over de diverse mogelijkheden die universiteiten te bieden hebben?

2. Sociale dienstverlening
Inclusief waar mogelijk, doelgroepgericht waar nodig: humanitaire hulp, studiefinanciering, studentenvoorzieningen, psychosociale ondersteuning, statutaire drempels, …

3. Erkenning van competenties en kwalificaties
De procedures zijn lang, soms duur, en weinig transparant. Hoe werkt het gezamenlijk initiatief van VLIR en NARIC in de praktijk? Hoe kunnen deze trajecten verder versneld en vereenvoudigd worden? Kunnen we lessen trekken uit buitenlandse voorbeelden?

4. Voortrajecten I
Toelatingsbeleid, studiekeuzebegeleiding, taalverwerving, flexibele (gecombineerde) trajecten, … Hoe kunnen vluchtelingen sneller instromen? Waar botst men op decretale beperkingen?

5. Voortrajecten II en reguliere opleidingstrajecten
Welke ondersteunende diensten verhogen de slaagkansen van vluchtelingen? Welke sociale en interculturele competenties hebben docenten nodig?

6. Inzet van studenten bij de integratie van student-vluchtelingen
Buddywerking, tutoraat en mentoring, studenteninitiatieven, … Wat kunnen studenten samen met hun onderwijsinstelling doen om vluchtelingen te ondersteunen? Wie neemt welke rol op en welke zijn belangrijke randvoorwaarden?

7. Uitstroom naar de arbeidsmarkt en academische loopbanen
Zijn er via het diploma nog obstakels in de uitstroom naar werk? (loopbaanbegeleiding, alternatieven voor bijkomende diploma’s, vrij verkeer, …) Welke partnerships kunnen beter werken? Welke specifieke faciliteiten zijn wenselijk voor academici die vluchteling zijn? (specifieke beurzen, brugprogramma’s voor academici, internationale solidariteitsnetwerken, …)